VEDELI STE?

Aj plešina sa dedí. Je to pravda?

Aj plešina sa dedí.
Zdroj: Pripravuje: Igor Bazala, Kresba: Igor Danay
  • 78%
  • 22%
JE. Kto chce vedieť, aký osud očakáva jeho vlasy, musí si pozrieť fotografiu matkinho otca. Ak je plešatý, so 70 % pravdepodobnosťou začnú vypadávať vlasy aj vnukom. Určitý gén zapríčiňujúci plešatenie sa cez matku prenesie na syna. Celkovo je známych dvanásť génov, ktoré spôsobujú rôzne, aj slabšie formy plešatenia. Preto ťažko zistiť, či miernejšiu formu vytvorili gény alebo iné vplyvy.
Zdieľať