VEDELI STE?

Na jazyku máme chuťové regióny. Je to pravda?

Na jazyku máme chuťové regióny. Je to pravda?
Zdroj: PRIPRAVUJE: Igor BAZALA, KRESBA: Igor Danay
  • 80%
  • 20%
NIE JE. Dodnes ešte prevláda a objavuje sa aj na internete presvedčenie, že pre určité druhy chuťového vnímania máme na jazyku príslušné regióny. Už dávno je však dokázané, že všetkých päťtisíc chuťových pohárikov dospelého človeka je rovnomerne rozložených po celom jazyku. Keďže chuťové vnímanie spracúva v mozgu súčasne s našimi emóciami limbický systém, existujú medzi oboma určité vzťahy. Neurológovia sa domnievajú, že podľa toho, ktorú chuť uprednostňujeme, možno určiť aj naše povahové črty.
Zdieľať