VEDELI STE?

Judáš sa zaslúžil o vykúpenie ľudstva. Je to pravda?

Judáš sa zaslúžil o vykúpenie ľudstva. Je to pravda?
Zdroj: Igor Danay
  • 51%
  • 49%
JE. Umožnil Rimanom zajať Ježiša a odovzdať ho Pilátovi. Aj Židia majú svoju zásluhu, pretože zabránili Pilátovi odsúdiť rebela Barnabáša a Ježiša prepustiť. Preto ho Pilát proti svojej vôli odsúdil na smrť ukrižovaním, aby zomrel za naše hriechy a na tretí deň vstal z mŕtvych, čím zvíťazil na smrťou a zabezpečil nám večný život.
Zdieľať