Z hľadiska potenciálneho vzniku melanómu ide o ideálny stav, z hľadiska celkového zdravotného stavu a ochrany proti infekciám obávaný problém. Výskumy dnes poukazujú na naozaj dramatické čísla. Nedostatkom vitamínu D trpí polovica Američanov, 74 percent Angličanov. Pritom práve déčko zohráva zásadnú úlohu v boji proti infekciám a pri vstrebávaní vápnika, funguje aj ako ochrana pred mnohými chorobami – od cukrovky cez roztrúsenú sklerózu až po rakovinu.

Odborníci hovoria najmä o pozitívnom preventívnom účinku slnka, prípadne vitamínu D v prípade karcinómu čriev a pŕs. Jeho nedostatok sa potom obzvlášť markantne prejavuje pri vzniku osteoporózy a sklonu k zlomeninám. Všeobecné nutričné ​​odporúčanie pritom hovorí o potrebe 10 až 20 µg (mikrogramov) vitamínu D denne na osobu. „Vitamín D je nezastupiteľný,“ potvrdzuje napríklad MUDr. Jana Čepová, primárka Ústavu lekárskej chémie a klinickej biochémie 2. LF UK a FN Motol. „Dnes už je u nás napríklad mnohonásobne viac prípadov úmrtia následkom zlomeniny krčka stehennej kosti ako následkom melanómu.“

Liek na COVID-19?

Takzvaných solárnych fobikov pribúda. Dr. Robert S. Stern, šéf dermatológie v bostonskom Beth Israel Deaconess Medical Center, hovorí: „Zo strachu z rakoviny si ľudia zakrývajú každý kúsok kože. Zahaľujú sa, ako keby mali vyjsť do Arabskej púšte. Ich obavy nahrávajú výrobcom veľmi silných ochranných krémov a špeciálnych ochranných odevov proti slnku. U ľudí s bledou pokožkou, ktorí sa ľahko spália, je väčšia pravdepodobnosť vzniku kožného nádoru. Ak ide o vystavenie sa  slnku, ukazuje sa, že rozhodujúce je načasovanie. Nárazové prudké opaľovanie je nebezpečnejšie ako pravidelná kratšia expozícia v priebehu času.“

„Zo strachu z rakoviny si dnes ľudia zakrývajú každý kúsok kože. Zahaľujú sa, ako keby mali vyjsť do Arabskej púšte.“ Robert Stern
Zdroj: Shutterstock

Pravda, slnko odjakživa bolo synonymum zdravia. „Kam nechodí slnko, chodí lekár,“ tvrdí známe porekadlo. Opálená koža bola farbou zdravia, v „slnečných kúpeľoch“ sa liečilo mnoho chorôb, počnúc tuberkulózou a končiac rachitídou. Až do päťdesiatych rokov minulého storočia bolo slnko azda najpredpisovanejším a najefektívnejším liekom na mnoho chorôb. Ktovie, či by k nim patril aj COVID-19, keby vtedy existoval. Význam vitamínu D je totiž častým predmetom výskumov práve v súvislosti so súčasnou pandémiou. Správa zverejnená v British Medical Journal naznačuje, že nedostatok vitamínu D je pravdepodobným faktorom v progresii, závažnosti, ba aj úmrtnosti na túto chorobu a že doplnenie vitamínu D môže predstavovať jednu z klinických možností liečby.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia