Tichým zabijakom sa nazýva VYSOKÝ KRVNÝ TLAK, ktorému sa v súčasnosti prisudzuje vina za väčšiu časť z celkového počtu úmrtí. Aj keď sú ľudia s hypertenziou vystavení zvýšenému riziku mnohých zdravotných problémov vrátane zlyhania srdca či cievnej mozgovej príhody, ochorenie často zostáva bez povšimnutia i bez akejkoľvek liečby.

Karty v diagnóze vysokého krvného tlaku navyše zamiešali odborníci z Americkej vysokej školy kardiológie a z Americkej kardiologickej asociácie, ktorí zmenili aktuálnu charakteristiku normálneho krvného tlaku. Podľa starších údajov bola hraničná hodnota 140/90, nové odborné odporúčania znížili hodnotu na 130/80. Odborníci už dlhšie varovali pred dramaticky stúpajúcou hypertenziou a so zavedením zmeny odhadujú, že dôjde k zvýšeniu počtu ľudí s vysokým krvným tlakom najmenej o ďalších štrnásť percent.

Aj pľúca môžu mať vysoký tlak

Vysoký krvný tlak má viacero podôb a dôsledkov. V poslednom čase lekári varujú napríklad pred pľúcnou hypertenziou, ktorú môže signalizovať zvýšená dýchavičnosť pri fyzickej námahe, únava, prípadne bolesť na hrudi. Táto nevyliečiteľná choroba trápi tisícky Slovákov, ale veľká časť z nich o svojej diagnóze ani netuší alebo sa o nej dozvie príliš neskoro. Včasná liečba pritom podľa lekárov dokáže zabrániť vážnym zdravotným následkom alebo až smrti. Ľudia trpiaci pľúcnou hypertenziou nielenže patria k najrizikovejším pacientom v prípade ochorenia covid-19, táto choroba sa kovidu dýchavičnosťou navyše podobá.

Dôsledky ochorenia bývajú veľmi vážne. „Dochádza pri ňom k zvýšenej námahe pravej srdcovej komory, ktorá sa postupne zväčšuje. To môže časom viesť k zlyhaniu srdca. Zároveň sa nedostatočne okysličuje krv, a preto pacienti trpia dýchavičnosťou, únavou alebo závratmi a mdlobami,“ vysvetľuje doc. MUDr. Pavel Jansa, kardiológ z II. internej kliniky Všeobecnej fakultnej nemocnice a 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Vinou nedostatočného okysličenia krvi sa u pacientov objavujú príznaky, akým je modré sfarbenie pier a kože alebo opuch členkov a nôh. Diagnóza pľúcnej hypertenzie sa podľa výskumu týka jedného percenta celosvetovej populácie.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia