Tichým zabijakom sa nazýva VYSOKÝ KRVNÝ TLAK, ktorému sa v súčasnosti prisudzuje vina za väčšiu časť z celkového počtu úmrtí. Aj keď sú ľudia s hypertenziou vystavení zvýšenému riziku mnohých zdravotných problémov vrátane zlyhania srdca či cievnej mozgovej príhody, ochorenie často zostáva bez povšimnutia i bez akejkoľvek liečby.

Merať aj v pokoji a v domácom prostredí

Podľa štatistík vysoký krvný tlak ročne diagnostikujú viac ako 30-tisíc Slovákom a trpí ním takmer polovica ľudí vo veku od 18 do 65 rokov. Nie vždy je však jeho diagnostikovanie jednoduché. Najvyšší krvný tlak napríklad mávame krátko po prebudení. Ranná hypertenzia je definovaná ako týždenná priemerná hodnota ranného krvného tlaku (ktorý sa meria jednu až dve hodiny po prebudení) a presahuje 135/85 mmHg. Existujú dva typy rannej hypertenzie.

V prvom prípade môže ísť o pacientov, ktorí majú konštantne vysoký krvný tlak počas noci alebo sa im zvyšuje počas spánku. V druhom prípade ide o jedincov s extrémnym poklesom krvného tlaku v noci a extrémnym zvýšením ráno. Do momentu, keď človek navštívi lekára, sa však krvný tlak zníži natoľko, že sa znemožní správna diagnóza. Práve preto lekári odporúčajú pravidelné domáce meranie.

„Pokiaľ si budete pravidelne merať krvný tlak kvalitným a validovaným tlakomerom a nameriate viac ako raz zvýšené hodnoty (140/90 mmHg a viac), navštívte praktického lekára. Včasný začiatok liečby hypertenzie a dôsledná kontrola krvného tlaku môžu zabrániť rozvoju budúcich komplikácií,“ MUDr. Petra Vysočanová z Fakultnej nemocnice Brno. Dôležité je merať tlak v pokoji, pravidelne a mať správne nasadenú manžetu tlakomeru, aby výsledky neboli skreslené.

Napriek genetickému základu ochorenia hrá zdravý životný štýl pri znižovaní vysokého krvného tlaku zásadnú úlohu.
prof. Michal Vrablík, kardiológ

To potvrdzuje aj kardiológ prof. Michal Vrablík: „Domáce meranie sa musí vykonávať podľa jasných pravidiel a správne, inak výsledky môžu pacienta skôr stresovať a situáciu zhoršovať. Nevyhnutným predpokladom je použitie kvalitných tlakomerov, ideálne vybavených manžetou Intelli, napríklad Omron M6 Comfor AFib, ktoré sú na použitie príjemné a pri ktorých sa na výsledky meraní možno spoľahnúť.“ Domáce meranie môže pomôcť i v prípade, že pacient trpí takzvanou hypertenziou bieleho plášťa. Aj keď niekomu táto „diagnóza“ môže pripadať úsmevná, isté je, že existuje mnoho ľudí, ktorí majú v bežných situáciách ideálny tlak, ale v momente, keď vstúpia do lekárskej ambulancie, im vyskočí do závratných výšok.

Čo možno o tlaku neviete

Moderné vnímanie kardiovaskulárneho systému odštartovala práca lekára Williama Harveya (1578 – 1657), ktorý opísal obeh krvi vo svojej knihe De Motu Cordis.

 

Anglický kňaz Stephen Hales vykonal prvé publikované meranie krvného tlaku v roku 1733, a to na kobyle. Hypertenzia ako klinická entita prišla s vynálezom manžetového tlakomeru Scipione Riva-Rocci v roku 1896. V 19. a 20. storočí, kým nebola známa účinná farmakologická liečba hypertenzie, lekári používali tri spôsoby terapie, všetky s niekoľkými vedľajšími účinkami: prísne obmedzenie sodíka (napríklad ryžová diéta), sympatektómiu (chirurgické preťatie sympatických nervových vláken) a pyrogénnu terapiu (vyvolaná horúčkou, nepriamo znižujúca tlak).

 

Historicky najvyšší nameraný krvný tlak presahoval 370/360 mmHg! Išlo o experiment v prípade piatich profesionálnych kulturistov podstupujúcich veľmi náročné cvičenie. Priemerná hodnota pre skupinu bola 320/250 mmHg. Hypertenziou trpia aj zvieratá. Pri mačkách je indikovaná systolickým krvným tlakom vyšším než 150 mmHg. Pri psoch sa normálny krvný tlak môže medzi plemenami podstatne líšiť, ale hypertenzia sa často diagnostikuje, pokiaľ je systolický krvný tlak vyšší než 160 mmHg.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia