Na Slovensku počet samovrážd vlani stúpol, ukončiť svoj život sa rozhodli najmä ľudia vo veku 50 až 59 rokov. Ako im pomôcť?

Je paradoxné, že najvyššia miera samovrážd v Európe sa týka krajín s vysokými príjmami, druhá vedúca skupina sú mladí ľudia. Prevencia samovrážd je hlavnou témou tohtoročného Svetového dňa duševného zdravia.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) uvádza, že minulý rok ukončilo na Slovensku život samovraždou 533 osôb – o 27 viac ako predvlani. O samovraždu sa pokúsilo 773 ľudí, čo je o 68 pokusov menej. Ukončiť svoj život sa rozhodli najčastejšie ľudia vo veku 50 až 59 rokov. Alarmujúci je však aj údaj, že samovraždou ukončili svoj život aj 4 deti vo veku do 15 rokov.

Až 44,5 % samovrážd bolo vykonaných za prítomnosti alkoholu alebo psychotropnej látky. Samovražedné pokusy obyvateľov Trnavského a Bratislavského kraja výrazne prevyšovali celoslovenskú úroveň. Štatistiky často prekvapia a vyvrátia mýty.

Od roku 2014 majú stúpajúcu tendenciu samovražedné pokusy pravidelne zamestnaných (o 7,9 %), dokonca v roku 2018 prevýšili počet nezamestnaných o 23 pokusov. Rast za posledné obdobie je zaznamenaný u detí a študentov, keď v roku 2018 vykonali 132 pokusov (17,1 %), čo je viac o 6,9 % oproti roku 2014.

Ako motív činu pri samovražedných pokusoch dominovali konflikty a rodinné problémy (41,3 %), po nich nasledovali vnútorné osobné konflikty a problémy (16,6 %) a existenčné problémy tvorili motív u 8,8 % osôb. Bez zrozumiteľnej motivácie sa o samovraždu pokúsilo 14,3 % zo skupiny mladých osôb. Školské problémy boli motívom u 13,5 % detí a mladistvých. S predchádzajúcou psychiatrickou liečbou bolo evidovaných 59,9 % samovražedných pokusov.

Pomoc: linka dôvery Nezábudka

Liga za duševné zdravie po 13 rokoch opäť obnovila nepretržitú bezplatnú linku dôvery, ktorá funguje 24 hodín denne. Pracujú na nej odborníci pripravení pomôcť v krízových situáciách.

 


Telefónne číslo je 0800 800 566.

Čo môže viesť k samovražde

Výskumy z rozvojových, ako aj z rozvinutých krajín ukazujú, že až 80 percent ľudí, ktorí sa pokúsia o samovraždu, trpí duševnou poruchou. Odhaduje sa, že u osôb s depresiou a inými poruchami nálady je riziko samovraždy je 6 až 15%, pri alkoholizme 7 až 15 % a pri schizofrénii 4 až 10 %. U osôb, ktoré spáchajú samovraždu, sa často vyskytujú súčasne aj viaceré poruchy.

Samovražedné správanie sa častejšie vyskytuje u ľudí, ktorí trpia poruchami osobnosti. Medzi úzkostnými poruchami sa najčastejšie so samovraždou spája panická porucha, za ňou nasleduje obsedantno-kompulzívna porucha. Samovražedné správanie sa zvykne vyskytovať častejšie aj pri poruchách príjmu potravy – anorexia, bulímia. S

amovražda však nemusí byť len dôsledkom psychických ochorení. Jej riziko sa zvyšuje aj pri chronických telesných chorobách. Častými sú neurologické poruchy ako epilepsia, pri ktorej sa vyskytuje zvýšená impulzivita, agresivita či celková chronická záťaž, ktorá vyplýva z postihnutia spojeného s týmto ochorením.

HIV infekcia a AIDS predstavujú zvýšené riziko samovražedného správania u mladých s vysokým percentom dokonaných samovrážd. Riziko je najvyššie v čase potvrdenia diagnózy a v skorých štádiách choroby. Aj užívatelia drog sú vystavení vysokému riziku.

Medzi ďalšie choroby, ktoré sa spájajú so samovraždou, patria chronické ochorenia obličiek, pečene, choroby kostí a kĺbov, kardiovaskulárne choroby, gastrointestinálne ochorenia, slepota, hluchota či postihnutie pohybového aparátu.

Rodina je dôležitý záchytný bod pre každého človeka, zverte sa blízkym.
Rodina je dôležitý záchytný bod pre každého človeka, zverte sa blízkym.
Zdroj: Shutterstock

Muži častejšie než ženy

Zo štatistík a dostupných zdravotníckych informácií vyplýva, že vo väčšine krajín páchajú muži samovraždy častejšie ako ženy, pričom pomer je v jednotlivých krajinách rozdielny. Odlišná je Čína, ktorá je jedinou krajinou, kde je počet samovrážd žien na vidieku vyšší ako u mužov. Vekové skupiny so zvýšeným rizikom samovraždy sú starší ľudia (nad 65 rokov) a mladí (15 až 30 rokov).

Je zaujímavé, že ako ochranný faktor pôsobí manželský stav, keďže rozvedení, ovdovení a osoby vedúce osamelý život majú väčšie riziko samovraždy. Manželstvo pôsobí ako akýsi ochranný faktor pri riziku samovrážd u mužov, nie však u žien.

Pri niektorých povolaniach, ako sú zdravotnícki pracovníci, zvlášť chirurgovia, stomatológovia, farmaceuti, veterinári, ale aj poľnohospodári existuje vyššie riziko samovraždy. Pre tieto zistenia neexistuje jasné vysvetlenie. Príčinami by mohli byť prístup k prostriedkom, ktoré sa dajú použiť pri samovražde, pracovné zaťaženie, spoločenská izolácia a finančné problémy.

Za nepriaznivý faktor sa považuje aj nezamestnanosť, ktorá vedie k chudobe, izolácii a beznádeji. Na druhej strane u ľudí, ktorí trpia psychickými poruchami, je väčšia pravdepodobnosť, že budú nezamestnaní, ako u osôb bez psychickej poruchy. V každom prípade je potrebné uvážiť rozdiel vo význame nedávnej straty práce a dlhodobej nezamestnanosti: väčšie riziko samovraždy sa spája s nedávnou stratou zamestnania.

Problémy ako migrácia, chudoba, zlé ubytovacie podmienky, nedostatok spoločenskej podpory a stresové situácie v živote sú tiež faktormi, ktoré sa spájajú s rizikom a výskytom samovrážd.

Mýty a fakty spájané so samovraždami a depresiou:
  • Počet samovrážd stúpa v období Vianoc: MÝTUS! - Mnoho ľudí si myslí, že najviac samovrážd je zaznamenaných v období vianočných sviatkov, keď sa ľudia môžu cítiť osamelo. Pravdou však je, že počet samovrážd rastie na jar. Na Slovensku bolo v roku 2018 najviac samovrážd zaznamenaných v mesiacoch máj a január.
  • Počet samovrážd rastie s nadmorskou výškou – FAKT! - V regiónoch v nadmorskej výške dvetisíc metrov je o 70 percent viac samovrážd ako na úrovni hladiny mora. Geograficky je krajinou s najväčším počtom samovrážd Nemecko. Pri zohľadnení počtu obyvateľov, si však viac ľudí siaha na život v Litve.
  • Tínedžeri sú vo väčšom riziku – MÝTUS! – Napriek tomu, že medializované sú často prípady samovrážd mladých ľudí, v skutočnosti si život berú najčastejšie ľudia vo vyššom veku a aj dôchodcovia. V roku 2018 sa na Slovensku najčastejšie rozhodli ukončiť života ľudia vo veku 50 – 59 rokov.
  • Kreatívni ľudia sú v súvislosti so samovraždou rizikovejší – FAKT! - Kreativitu, depresiu a samovraždy odborníci už dávnejšie spájajú. Množstvo významných historických postáv s kreatívnym duchom trpelo psychickými poruchami. Mnohí umelci, spisovatelia či speváci trpia duševnými poruchami, prepadnú alkoholu či drogám, čo do značnej miery prispieva k samovražedným sklonom a neskôr aj ku konkrétnym samovražedným aktom.
  • V chudobných krajinách si ľudia berú život častejšie – MÝTUS! - Skutočnosť je taká, že množstvo bohatých krajín hlási vyšší počet samovrážd než niektoré rozvojové krajiny. Najmenej samovrážd sa vyskytuje v Brazílii či Dominikánskej republike, najviac v Rusku, Japonsku či Francúzsku.
  • Rodina výrazne ovplyvňuje riziko spáchania samovraždy – FAKT! - Ak sa v nejakej rodine vyskytuje depresia, je pravdepodobné, že podobných prípadov v nej nájdeme viac. Rodina však môže byť zároveň veľmi dôležitým prvkom v samotnej terapii pacienta s depresiou. Silné vzťahy v rodine a medzi priateľmi hrajú kľúčovú úlohu v prevencii vzniku depresie a aj samovraždy.
  • Pýtať sa ľudí na samovražedné sklony celú situáciu len zhoršuje – MÝTUS! – Keďže mnohí ľudia so samovražednými myšlienkami trpia samotou a osamelosťou, priame otázky im môžu priniesť úľavu. V mnohých prípadoch chcú byť vypočutí a mať sociálne spojenie, ak ho však stratili, boja sa oň požiadať a boja sa celkovej reakcie spoločnosti.
  • Kto hovorí o samovražde, v skutočnosti ju nespácha. – MÝTUS - Viac ako 80 percent samovrážd páchajú ľudia, ktorí o svojom úmysle okolie vopred informovali – často opakovane.
Poslať emailom
Diskusia ()
Volocopter by mohol slúžiť ako taxík budúcnosti.

V Singapure predstavili taxík budúcnosti: Poradí si so vzdialenosťou aj zápchami

Populárne články
Kráľovná nešetrí len na personále.

Legendy o skúpej Alžbete II.: Hladným sa do paláca chodiť nevypláca, takto hostia návštevy!

S víťazom Tour de France 2019 Eganom Bernalom.

Netradičná záľuba šoféra z Nitry: Juraj si dopisuje s cyklistickými tímami z celého sveta

Čipsy sa prvýkrát  v obchodoch začali predávať v roku 1895 v Clevelande.

Vznikla z nehody a náhody: Na pochúťku čakali v radoch boháči aj senátori!

Lenka Beňová priznala, že po Robovej smrti sa borila nielen so stratou milovaného muža, ale aj so zdravotnými problémami, ktoré sa objavili po strese.

Spoveď partnerky moderátora a politika Beňa: Čo je na živote bez Roba najťažšie?

Volocopter by mohol slúžiť ako taxík budúcnosti.

V Singapure predstavili taxík budúcnosti: Poradí si so vzdialenosťou aj zápchami

Vedeli ste

Vedia aj slony skákať?

Zobraziť viac
Diskusia