Napriek tomu, že oči vlastne nikdy nespia, pre ich regeneráciu je veľmi dôležitá kvalita spánku.

 „Oči pod zavretými viečkami neustále vykonávajú koordinované pohyby. V takzvanej NREM fáze spánku ide o pomalé, valivé pohyby, v REM fáze spánku sú typické veľmi rýchle pohyby očí. Pravidelné striedanie týchto spánkových cyklov je dôležité pre dostatočnú regeneráciu oka po celodennej námahe. Čím menej svetla je v miestnosti, kde spíme, tým je spánok hlbší, a teda účinnejší,“ vysvetľuje MUDr. Stodůlka.

S nekvalitným spánkom, spôsobeným okrem iného sledovaním obrazoviek digitálnych zariadení tesne pred spaním, môžu súvisieť aj rôzne spánkové poruchy. Jednou z nich je spanie s otvorenými očami – veľmi nepríjemná a nebezpečná porucha. Pokiaľ je oko počas spánku otvorené, rohovka nie je dostatočne chránená a dochádza k jej vysychaniu, zápalom, poškodeniu či následným poruchám zraku.

TIPY NA ODĽAHČENIE OČIAM

PRAVIDELNÉ PRESTÁVKY

Platí pravidlo 10/10/10. Zahľaďte sa každých 10 minút na nejaký predmet vzdialený najmenej 10 metrov aspoň na 10 sekúnd.

 

DOSTATOČNÝ SPÁNOK

Deti do 14 rokov potrebujú aspoň deväť, dospelí osem hodín.

 

ČASTÝ POBYT VONKU

Na kompenzáciu práce s počítačom sú ideálne aspoň dve hodiny vonku denne.

„Príčiny môžu byť rôzne – môžu vyplývať z problémov oka, ale aj viečka. V prípade oka môže ísť o vývojovú poruchu, takzvané veľké oko alebo oko, ktoré príliš vystupuje z očnice. To sa vyskytuje popri chorobe štítnej žľazy, nádorových ochoreniach, zápaloch alebo napríklad aj po úraze. V prípade viečok často ide o obrnu lícneho nervu alebo o poúrazový či pozápalový stav,“ opisuje lekár. Dopriať očiam odpočinok je hlavne v súčasnosti nevyhnutné aj počas dňa.

Oftalmológovia odporúčajú napríklad očnú jogu – súbor nenáročných pohybov očami, ktoré urýchľujú látkovú výmenu v oku a jeho okolí a pozitívne tým ovplyvňujú zrak. Oči uvoľní a funguje ako ich prirodzená masáž. Ide o krúživé pohyby, pohľady rôznymi smermi, hore, dole a do strán. Cviky by sa mali vykonávať trikrát denne, najlepšie aj večer pred spaním.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia