Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať rizikovým faktorom správania- teda nezdravej strave, fajčeniu, spotrebe alkoholu a nízkej fyzickej aktivite. V spotrebe cukru Slováci tromfli aj Američanov!

Slovákov zabíja zlý životný štýl -  vyplýva to zo štúdie Nevyužitý potenciál stravy, fajčenia a konzumácie alkoholu na Slovensku, za ktorou stoja slovenskí analytici na čele s Martinom Smatanom. Autori štúdie si všímajú aj dĺžku dožitia, ktorá je na Slovensku významne nielen pod priemerom EÚ, ale aj krajín Vyšehradskej skupiny. Slováci sa stravujú veľmi nezdravo a Slovensko v spotrebe cukru dokonca prekonáva aj Spojené štáty Americké!

Za ostatných dvadsať rokov sme spotrebu cukru viac ako zdvojnásobili. Problémom sú najmä sladené nápoje, ktorých spotreba sa ustálila na 106 litroch na obyvateľa ročne. Rovnako sa zdvojnásobila aj miera obezity u mladistvých. Alarmujúce je, že každý šiesty dospievajúci je obézny. Podiel silných fajčiarov sa zvýšil z 22 % na 26 %. V spotrebe alkoholu je Slovensko na ôsmom mieste spomedzi krajín EÚ, pričom výdavky slovenských domácností na alkohol sú v porovnaní s EÚ nadpriemerné.

Článok pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia