Ťažký ničiteľ

Ak vás posledné dva roky okrem obezity ťaží aj stres z boja o živobytie, máte jeden z hlavných rizikových faktorov. „Artériová hypertenzia u mužov v produktívnom veku súvisí s tým, že máme celkovo ako populácia málo pohybu a viac stresových povolaní a situácií. Prispela k tomu aj sociálna izolácia počas pandémie covid-19 a finančné neistoty. Ekonomické dosahy pandémie sa odrážajú na psychike človeka a táto neistota spôsobuje, že muži ako živitelia rodín sú vo väčšom strese, pričom sekundárne u nich dochádza k vzostupu hodnôt krvného tlaku. A nejde pritom len o situačnú hypertenziu, ale o rozkolísania krvného tlaku, ktoré môžu prerásť do artériovej hypertenzie,“ vysvetľuje dôvody, prečo sa vek mužov trpiacich vysokým tlakom znižuje, aj prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti Anna Vachulová.

Ak nemáte žiadne príznaky, je potrebné si merať tlak aspoň raz do roka.
Zdroj: Shutterstock

Raz do roka

Nikto vám nechce radiť, ako si máte zariadiť život inak, aby toľko neťažil. No jednu vec ako prevenciu predčasnej smrti urobiť môže každý. „Nechceme terorizovať mladých mužov, aby si stále merali krvný tlak. Stačí, ak tak urobia aspoň raz do roka a v prípade, že je ich tlak vyšší, začali túto situáciu riešiť v spolupráci s lekárom. Farmakologicky i nefarmakologicky a to dovtedy, kým ich krvný tlak nebude v cieľových hodnotách pod 130/80 mmHg. A nestačí, aby sa do týchto hodnôt krvný tlak dostal, musí tam zostať. Znamená to, že u niektorých môže byť táto liečba celoživotná,“ nalieha docentka Gonçalvesová. Aby bolo jasné, o akých číslach hovorí. Váš krvný tlak je v poriadku v hodnote 120/80 mmHg. Nad 140/90 mmHg už čelíte vážnej hrozbe predčasného úmrtia a tlak si musíte liečiť. Na diagnostiku stačí kvalitný tlakomer a správna metodika merania krvného tlaku.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia