Ak máte po tridsaťpäťke, jednu vec by ste mali spraviť ešte dnes alebo najneskôr zajtra. Inak si koledujete o vážne problémy. Stres patrí medzi hlavné rizikové faktory srdcových príhod. Uberte a nesnažte sa každému vyhovieť.

Myslíte si, že bolesti hlavy, nespavosť a občasné bolesti na hrudníku máte zo stresu? A čo ak je to inak? Najmä ak ste muž s tridsaťpäťkou za sebou, obezitou, navyše fajčíte a žijete vo vysokom tempe, aj tieto nenápadné príznaky veštia riziko, často horšie ako rakovina. Nerobte zo seba hrdinov, nebagatelizujte svoj zdravotný stav, o niekoľko rokov vám to môže nepekne spočítať. Všetci muži bez výnimky by si mali aspoň raz za rok zmerať svoj krvný tlak. A ak sú jeho hodnoty vyššie ako 140/90 mmHg, objednať sa k lekárovi. S neliečeným vysokým krvným tlakom v mladšom veku sa znásobuje hrozba infarktu myokardu vo vyššom veku. Artériová hypertenzia je nebolestivé ochorenie a práve bezpríznakovosť je často dôvodom, prečo sa nedia­gnostikuje včas. Diagnóza často prichádza až s komplikáciami, ako je dýchavičnosť, tlak na hrudi alebo rovno akútny infarkt myokardu.

Ako merať tlak?

Ak nemáte žiadne príznaky:

 

aspoň dvakrát do roka

 

Ak máte príznaky:

 

  • každý deň ráno
  • v rovnaký čas
  • rovnakým prístrojom
  • v rovnakej polohe
  • na tej istej ruke
  • predtým si doprajte 5 minút pokoja
  • posediačky a s prázdnym močovým mechúrom
  • pol hodiny po vypití kávy
  • pred užitím lieku na tlak, ak taký beriete

Zmerajte si ho

Výskumy nielen zo Slovenska, ale aj z ostatných transformujúcich sa krajín ukazujú, že nastal pokles kardiovaskulárnej mortality. „Nie je však taký, ako by sme chceli. Keď sme išli do výskumov hlbšie, zistili sme, že veková skupina, v ktorej sa nám najmenej darí kontrolovať rizikové faktory, je u mužov vo vekovej kategórii 35 – 50 rokov. Vo všetkých ostatných ukazovateľoch ako napríklad cholesterol, liečba infarktov, srdcové zlyhávanie nastalo zlepšenie. Kontrola krvného tlaku u mužov v produktívnom veku pred 50. rokom života je na tom horšie. Myslíme si, že toto je jeden z podstatných dôvodov, prečo pokles kardiovaskulárnej mortality na Slovensku nie je taký zrejmý ako v okolitých krajinách,“ hovorí Eva Gonçalvesová, prednostka kardiologickej kliniky LFUK a Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb. Vo všeobecnosti väčšina mužov o svojom ochorení nevie, krvný tlak si v domácom prostredí nemerajú a k lekárovi nechodia.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia