Drsné výsledky prieskumov

Podľa psychologičky vychádza v posledných rokoch najavo, že predsudky a negatívne postoje k ľuďom s vyššou telesnou hmotnosťou sú značným problémom nielen v blízkych vzťahoch, na pracovisku a v školách, ale aj v lekárskej starostlivosti. „Za posledné desaťročie výskumníci zhromaždili veľa informácií o tom, že negatívne vplyvy môže mať aj necitlivý prístup lekárov k pacientom s obezitou. Necitlivé komentáre, hrubé zaobchádzanie či ‚strašenie‘ pacientov, ktorí majú problémy s nadváhou, namiesto toho, aby daného človeka motivovali na zmenu, jeho motiváciu vo väčšine prípadov výrazne znižujú. A to nie je všetko! Vychádza najavo, že pacienti, ktorí sú takémuto zaobchádzaniu vystavovaní, sa následne vo veľkej miere vyhýbajú lekárskej starostlivosti, čo môže mať fatálne následky.“

Vo svete majú s týmto problémom už bohaté skúsenosti. Podľa informácií amerického NCBI (National Center for Biotechnology Information) je obezita nielen najčastejším dôvodom šikanovania v školách, ale aj zásadným problémom v prístupe lekárov a ostatných zdravotníkov, ktorí vo vzťahu k ľuďom s nadváhou prejavujú otvorenú aj skrytú zaujatosť, pretože ich považujú za „nevyhovujúcich pacientov“.

Organizácia upozorňuje na riziko, že v prípade necitlivého prístupu a poznámok sa pacienti začínajú vyhýbať preventívnej zdravotnej starostlivosti, čo zvyšuje riziko ďalších zdravotných problémov a nákladov. Doterajšie výskumy hovoria, že lekári vnímajú obéznych pacientov ako nedisciplinovaných a považujú ich za „otravných“. Podľa magazínu AMA Journal of Ethics sa viac než polovica ľudí s obezitou niekedy v živote stretla „nevhodnými“ komentármi lekárov týkajúcimi sa ich hmotnosti.

Spomína štúdiu dokumentujúcu negatívne postoje obéznym medzi študentmi medicíny, lekármi, zdravotnými sestrami, odborníkmi na duševné zdravie i nutričnými terapeutmi. V značnej miere sú títo odborníci presvedčení, že pacientom s obezitou chýba sebakontrola, je teda menej pravdepodobné, že budú dodržiavať liečbu, a že sú menej príjemní než štíhli pacienti. V ďalšej citovanej štúdii medici uviedli, že obézni pacienti sú najčastejším terčom hanlivého humoru medzi študentmi aj ošetrujúcimi lekármi.

Podľa magazínu AMA Journal of Ethics sa viac ako polovica ľudí s nadváhou niekedy v živote stretla s nevhodnými komentármi lekárov.
Zdroj: Shutterstock

Štvrtina zdravotných sestier uviedla, že majú rezervovaný prístup k ľuďom s obezitou a dvanásť percent sa ich nechce dotýkať. Vznikajú aj ďalšie štúdie, ktoré sa zaoberajú zarážajúcim prístupom zdravotníkov k pacientom s obezitou a zisťujú, že im lekári venujú menej času. Pacientov neprimerane strašia zdravotnými vplyvmi obezity, čo, ako už bolo povedané, obvykle nevedie k zvýšeniu motivácie s obezitou niečo robiť, ale práve naopak – k psychickým problémom spojeným s prejedaním, teda k ďalšiemu nárastu obezity...

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia