Ľudí s nadváhou výrazne pribúda a pritom sú naďalej čoraz obľúbenejším terčom nepríjemných komentárov. Mávajú horšie spoločenské postavenie, nižšie príjmy, trpia mnohými ochoreniami, pričom veľmi často musia počúvať, že za problémy si môžu sami. Každý prípad je však iný.

Zvykli sme si na rôzne kampane a osvety à la „zbavte sa obezity“. poslednom čase sa čoraz častejšie objavujú snahy, ktoré majú obéznych ľudí zbaviť bremena, ktoré je ich súčasťou skôr v zmysle spoločenského znaku než skutočných kilogramov.

Štíhlosť – ukazovateľ úspechu?

Jedna kampaní je dielom organizácie ECPO (European Coalition for People living with Obesity). Zvýšte povedomie o škodách, ktoré môžu byť spôsobené stigmami obezity a nadváhy, vyzývajú protagonisti. Ich cieľom je aktivizovať odborníkov, médiá, politikov, pacientov, rodinných príslušníkov a vôbec všetkých, ktorých sa problematika obezity týka, aby hľadali efektívne riešenie na zastavenie stigmatizácie obéznych, teda zaujatosti proti ľuďom s vyššou hmotnosťou a ich negatívneho hodnotenia.

Ľudia s nadváhou mávajú nálepky, že sú leniví, menej inteligentní, nemajú pevnú vôľu, že si za kilá navyše môžu výhradne sami.
Zdroj: Shutterstock

Nálepky, že sú leniví, menej inteligentní, nemajú pevnú vôľu, že si za svoje kilá naviac môžu výhradne sami, pretože veľa jedia a málo sa pohybujú. Svetové výskumy dnes ukazujú, že diskriminácia na základe hmotnosti je prítomná aj v zamestnaní či už pri pracovných pohovoroch, alebo pri kariérnom postupe. Z prieskumov vykonaných v USA napríklad vyplýva, že diskriminácia na základe vyššej telesnej hmotnosti je druhou najčastejšie zažívanou formou diskriminácie u žien a treťou u mužov.

„Vyzerá to tak, že predsudky negatívne postoje ľuďom s nadváhou a obezitou sú hlboko zakorenené v spoločenskom myslení predovšetkým bohatších západných krajín,“ tvrdí psychologička Mgr. Tereza Beníčková, lektorka spoločnosti STOB. Prečo je to tak? „Spoločnosť, v ktorej žijeme, je pomerne individualistická, od čoho sa odvíja presvedčenie, že každý je za svoj osud (šťastie, kariéru, zdravie a v neposlednom rade aj postavu) zodpovedný sám. Zvykli sme si, že krása a štíhlosť sa spájajú s úspechom, so šťastím a všeobecne kladnými vlastnosťami. Na rozdiel od toho obezita sa – veľmi často nevedome – spája s lenivosťou, nekompetentnosťou či nízkou sebakontrolou. To aj napriek tomu, že telesná hmotnosť nemá s osobnostnými kvalitami človeka nič spoločné. Naopak, taká mierna nadváha môže byť v niektorých prípadoch prejavom silnejšieho psychického a fyzického zdravia než hraničná štíhlosť.“

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia