Zdravie

Kameň zo srdca: Ako oddialiť riziko mŕtvice či infarktu?

redakcia
redakcia
28.12. 2022 5:00
Diskusia ()
Stres môže priamo zvýšiť srdcovú frekvenciu a prietok krvi a spôsobiť uvoľnenie cholesterolu a triglyceridov do krvného obehu. Je tiež možné, že stres súvisí s inými problémami - zvýšenou pravdepodobnosťou fajčenia alebo obezity, ktoré nepriamo zvyšujú srdcové riziká. Náhly emočný stres môže byť spúšťačom vážnych srdcových problémov, vrátane infarktu.
Stres môže priamo zvýšiť srdcovú frekvenciu a prietok krvi a spôsobiť uvoľnenie cholesterolu a triglyceridov do krvného obehu. Je tiež možné, že stres súvisí s inými problémami - zvýšenou pravdepodobnosťou fajčenia alebo obezity, ktoré nepriamo zvyšujú srdcové riziká. Náhly emočný stres môže byť spúšťačom vážnych srdcových problémov, vrátane infarktu.
Zdroj: Shutterstock
Zdravie

Kameň zo srdca: Ako oddialiť riziko mŕtvice či infarktu?

redakcia
redakcia
28.12. 2022 5:00
Diskusia ()
Stres môže priamo zvýšiť srdcovú frekvenciu a prietok krvi a spôsobiť uvoľnenie cholesterolu a triglyceridov do krvného obehu. Je tiež možné, že stres súvisí s inými problémami - zvýšenou pravdepodobnosťou fajčenia alebo obezity, ktoré nepriamo zvyšujú srdcové riziká. Náhly emočný stres môže byť spúšťačom vážnych srdcových problémov, vrátane infarktu.
Stres môže priamo zvýšiť srdcovú frekvenciu a prietok krvi a spôsobiť uvoľnenie cholesterolu a triglyceridov do krvného obehu. Je tiež možné, že stres súvisí s inými problémami - zvýšenou pravdepodobnosťou fajčenia alebo obezity, ktoré nepriamo zvyšujú srdcové riziká. Náhly emočný stres môže byť spúšťačom vážnych srdcových problémov, vrátane infarktu.
Zdroj: Shutterstock

Choďte sa prejsť do prírody, vytiahnite z pivnice zaprášené bežky, nájdite si čas na smiech a odpustite najväčšiemu nepriateľovi. Riziko mŕtvice či infarktu si oddialite o dobrých pár rokov.

Máte na niekoho ťažké srdce? Napríklad na šéfa, ktorý vás núti do nadčasov, či na hašterivého partnera? Buď to zmeníte, alebo sa zmierite. Chronický stres so zvýšeným výskytom kardiovaskulárnych príhod spája už niekoľko štúdií. Jedna z nich, uverejnená v časopise The Lancet v roku 2017, použila snímky časti mozgu zapojenej do strachu a stresu – amygdaly, a zistila súvislosti me­dzi stresom a epizódami ochorení srdca a ciev. „Zdá sa, že súvislosť medzi amygdalovou aktivitou a príhodami kardiovaskulárnych ochorení je sprostredkovaná zvýšenou aktivitou kostnej drene a zápalom tepien v sérii,“ priblížili vedci.

V ČÍSLACH

Prvá päťka

Stres môže byť porovnateľným rizikovým faktorom pre zdravie ciev ako fajčenie, alkohol, nadváha a nedostatok fyzickej aktivity.

 

3 x

Štúdia v Škandinávii zistila, že v týždni nasledujúcom po smrti dieťaťa bolo riziko infarktu u rodičov viac ako trikrát vyššie, než sa očakávalo.

 

30

Pravidelné cvičenie pomáha znižovať krvný tlak. Denne si doprajte aspoň polhodinu.

 

10

Nájdite si čas na priateľov, rodinu a smiech. To odporúča aj American Heart Association. Už desaťminútový intenzívny smiech dokáže znížiť krvný tlak a rozšíriť cievy.

 

8

Stres sa nepriamo­úmerne zvyšuje poč­tom prebdených hodín v noci. Na správne fun­govanie hormónov počas dňa aj primerané vylučovanie stresového hormónu kortizolu organizmus potrebuje osem hodín spánku či aspoň sedem.

Nemá v láske

Stres môže prispievať k zlému životnému štýlu, ktorý sa už aj tak spolupodieľa na zvýšenom riziku mŕtvice či infarktu myokardu. Ak ste v strese, môžete mať tendenciu upokojovať sa nevhodnými návykmi ako:

  • fajčenie
  • prejedanie sa
  • nedostatok fyzickej aktivity
  • neužívanie predpísaných liekov

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia