Mnoho ľudí si myslí, že REUMA je iba jedna choroba a týka sa len starých ľudí. Nie je to však pravda.

Reumu naozaj nemôžeme vnímať ako jediné ochorenie. Chorôb, ktoré postihujú kĺby, chrbticu, šľachy, okolie kĺbov, je veľa. Celkovo poznáme vyše 450 reumatických ochorení. Delíme ich na zápalové reumatické, nezápalové – degeneratívne, choroby podmienené metabolickými poruchami a choroby, ktoré majú pôvod v infekcii vyvolávajúcej zápaly kĺbov. Reumatický zápal nepostihuje len kĺby, môže postihovať aj chrbticu. Jednu skupinu zápalových reumatických chorôb tvoria systémové choroby spojivového tkaniva. Tie môžu postihovať aj vnútorné orgány či ktorékoľvek štruktúry v ľudskom tele.

Čo je to reuma?

Toto ochorenie postihuje kĺby, šľachy, svaly, v niektorých prípadoch aj vnútorné orgány. Prejavuje sa bolesťami kĺbov, najmä prstov rúk, nôh a zápästia. Pri zápalovom procese sa zmeny začínajú na kĺbovej chrupavke, kĺb sa zapaľuje a opúcha. Chrupavka sa opotrebuje a tým sa kosti o seba trú, čo spôsobuje zápal kĺbu, veľké bolesti a obmedzenie pohyblivosti. K reumatickým ochoreniam patrí artróza, osteoporóza, fibromyalgia, artritída i dna. Nedá sa úplne vyliečiť, jej priebeh sa dá zmierniť liekmi a pobytmi v kúpeľoch. Najlepšou prevenciou je pohyb a zdravá životospráva.

 

Na Slovensku trpí reumatickými ťažkosťami približne 43-tisíc ľudí. Pojem reuma pochádza z gréckeho slova tiecť. Reuma však nie je jedno ochorenie. Lekári pod týmto pojmom chápu okruh približne 450 reumatických ochorení. Medzi ne patria aj systémové autoimunitné choroby.Okrem postihnutia pohybového aparátu (kĺby, šľachy, svaly) sa pri nich často vyskytuje postihnutie kože, ciev, svalov, dýchacieho, nervového, krvného aj srdcovo-cievneho systému a tráviaceho traktu. Tieto príznaky sa u jednotlivých pacientov rôzne kombinujú, preto pacienti s tou istou chorobou môžu mať rozdielne príznaky a rozdielnu prognózu.

 

Niektoré príznaky sa môžu vyskytovať pri viacerých chorobách – prechodné zápaly kĺbov, šliach, modrenie a belenie prstov rúk (Raynaudov fenomén), zápaly ciev (vaskulitída), svalov (myozitída), zápaly pľúcneho tkaniva. Okrem toho sa u jedného pacienta môžu súčasne vyskytovať dve alebo tri choroby, vtedy sa hovorí o prekrytých syndrómoch.Najznámejšie reumatické ochorenia sú:

 

  • systémový lupus erythematosus,
  • systémová skleróza,
  • dermatomyozitída a polymyozitída,
  • vaskulitídy.

Z nezápalových reumatických ochorení je najčastejšia osteoartróza. Toto ochorenie je vlastne určitý stupeň opotrebovania kostí. Najčastejšie postihuje starších ľudí nad 60 rokov. Až polovica ľudí nad 70 rokov trpí osteoartrózou. Zo zápalových chorôb je najčastejšia reumatoidná artritída, ktorá postihuje takmer jedno percento populácie.

Článok pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia