Schizofrénia je ochorenie, ktorým trpí približne jedno percento populácie. Na Slovensku je to asi 50-tisíc ľudí a na celom svete okolo 51 miliónov.

Toto duševné ochorenie postihuje o niečo viac mužov ako ženy, pravdepodobnejšie je u ľudí žijúcich v meste a u užívateľov psychoaktívnych látok. Odborné štúdie dokonca zistili, že viac schizofrenikov sa rodí v zimných mesiacoch, najmä v januári a vo februári. Aj keď je každý pacient iný, niektoré príznaky sa vyskytujú viac-menej u všetkých – uzatvárajú sa do seba, odcudzujú sa svojmu prostrediu, často pociťujú strach, chaos, stiesnenosť a stratu kontroly.

Slovníček

antipsychotikum – alebo aj neuroleptikum, liek na psychotické choroby

 

blud – mylné, nevyvrátiteľné presvedčenie

 

depotný liek – liek s veľmi pomalým vstrebávaním

 

elektrokonvulzívna terapia – ľudovo elektrošoky, liečba, keď elektrický prúd prejde mozgom

 

inštitucionalizácia pacienta – umiestnenie do ústavu pre dlhodobo chorých

 

kognitívne funkcie – umožňujú myslieť a spoznávať okolitý svet

 

repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia – ovplyvnenie mozgovej činnosti pulzným magnetickým poľom

V mladom veku

Schizofrénia sa najčastejšie objavuje medzi pätnástym a dvadsiatym piatym až tridsiatym rokom života. Ide o závažnú poruchu činnosti mozgu, ktorá je jednou z dvadsiatich hlavných príčin zdravotného obmedzenia na svete. Príznaky schizofrénie sú veľmi rôznorodé a pomerne individuálne, aj v závislosti od rodinného zázemia, výchovy a, samozrejme, genetického základu. Preto ani diagnostika nemusí byť vždy úplne jednoduchá. „Schizofrénia sa najčastejšie prejavuje tým, že chorí strácajú kontakt s realitou a vnímajú neexistujúce veci, ktorým bez pochybností veria,“ vysvetľuje Ľubomíra Izáková, predsedníčka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS a hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor psychiatria.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia