Fit med

Čo ale ak žiadneho takého v blízkosti nemáte? Zrejme ste netušili, že kvalitu medu aj z hľadiska antibakteriálneho poenciálu si môžete dať odborne posúdiť v medovom laboratóriu. „Zahrievanie medu možno postrehnúť stanovením koncentrácie hydroxymethylfurfuralu, prípadne aktivitou enzýmu diastázy. Pri dosladzovanom mede sa dá zistiť zvýšený obsah sacharózy prípadne pomocou pokročilejších metód napríklad izotopovej analýzy preskúmame, odkiaľ daný uhlík pochádza. Prifarbovanie možno zmapovať prítomnosťou farbív vo vzorke medu a nesprávne uvedený pôvod medu zase analýzou DNA peľových zŕn,“ hovorí Martin Masár.

Okrem pôsobenia proti zápalom a baktériám, k menej známym účinkom medu patrí znižovanie krvného tlaku, cholesterolu, zlepšenie krvotvorby, dokonca hojí menšie popáleniny. Ak je falošný, antibakteriálny účinok sa stráca.
 

Článok pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia