Bežná mdloba trvá pár desiatok sekúnd, po ktorých sa vedomie vráti.
Zdroj: SHUTTERSTOCK

Rizikové skupiny

Hoci vyšší vek prirodzene znižuje schopnosť adaptácie organizmu, neznamená to, že seniori sú automaticky vo vyššom ohrození. Podľa odborníka je rozhodujúci skôr spôsob života. Ak je kvalitný, senior môže zvládnuť viac ako mladšie ročníky, ktoré nedodržiavajú pitný režim. „Skorší vznik mdloby môžu podporiť mnohé diagnózy. Patrí k nim hlavne ischemická choroba srdca, vysoký krvný tlak, silná ateroskleróza, cukrovka, málokrvnosť, chronické srdcové zlyhávanie. Väčší pozor by si mali dávať aj chorí počas chemo- a rádioterapie,“ hovorí o rizikových skupinách skúsený odborník. „Všetky lieky proti vysokému tlaku, na odvodnenie či nitráty na rozšírenie srdcových ciev, ale aj alkohol a ťažšie stráviteľné jedlá prispievajú spolu s dehydratáciou k mdlobám.“

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia