Trápia vás mdloby? Vo väčšine prípadov im môžete predísť. Ako sa správať, aby ste zbytočne neriskovali?

Bežná mdloba je bezvedomie, počas ktorého však dýchanie funguje. V prvom okamihu, asi desať až dvadsať sekúnd, však nikto nevie rozlíšiť, ako sa situácia vyvinie. Môže ísť o mdlobu, za ktorou sa skrýva len nedostatok tekutín alebo nadmerné požitie alkoholických nápojov. Kým však porozmýšľate a zistíte, či postihnutý dýcha, pri bežných mdlobách sa začne postihnutý spontánne preberať. Skúsený záchranár vám poradí, ako riziko mdlôb minimalizovať.

Trvalé následky?

Problematické nebýva samotné bezvedomie, ale pád, ktorý môže pri ňom nastať. K sprievodným rizikám patria najmä úrazy hlavy a zlomeniny. „Môže sa stať, že odpadnutý sa z bežnej mdloby preberie o pár desiatok sekúnd, ale s trvalými následkami vinou pádu a poškodenia mozgu, prípadne zomrie o pár týždňov na komplikácie spojené so zlomeninou,“ upozorňuje Viliam Dobiáš. Pri rozšírenej osteoporóze pád vedie naj­mä k zlomeninám stehnovej kosti a panvy.

Pozor na hustejšiu krv

„V lete býva najčastejšou príčinou mdlôb nedostatok tekutín, čiže dehydratácia. Za ťažkosťami sa skrýva relatívne odkrvenie mozgu, ktoré je znásobené dlhším státím. Krv sa presunie v smere zemskej príťažlivosti do nižších častí tela,“ vysvetľuje pôvod problémov prezident Slovenského Červeného kríža a záchranár Viliam Do­biáš. „Pri dehydratácii je krv hustejšia a objem cirkulu­júcej krvi menší, ako by mal byť. Krv sa ťažšie dostáva do drobných vlásočníc v mozgu, čo vedie k narušeniu funkcie mozgových buniek.“ Ak sa pár dní viac potíte a málo pijete, koledujete si o tekutinový dlh. Organizmus prestane nedostatok zvládať a vy odpadnete.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia