Ak ste sa odhodlali na preventívnu prehliadku, na ktorej ste sa dozvedeli výšku svojho celkového cholesterolu, v prípade rizikovej rodinnej anamnézy aj hladinu LDL cholesterolu, váš lekár sa môže pohnúť ďalej.

„Prvý krok je podľa anamnestických údajov zistiť celkové kardiovaskulárne riziko. To je skladačka, v ktorej cholesterol tvorí jednu súčasť. Ďalšie predstavujú výskyt srdcovo-cievnych ochorení v rodine, prípadná obezita, pohyb, cukrovka, vysoký tlak, fajčenie. Toto všetko dávame do skladačky a výsledný obrázok nám povie o kardiovaskulárnom riziku. V prvom rade odporúčame úpravu životosprávy. Už od mladosti, lebo potom výrazne znížime pravdepodobnosť vzniku infarktu a iných srdcovo-cievnych príhod,“ hovorí kardiologička Ivana Šoóšová.

Päť porcií zeleniny denne pomôže znížiť cholesterol aj bez liekov.
Zdroj: Shutterstock

Kedy lieky

V druhom kroku prídu na rad lieky. U osôb s vysokým a veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom, kam pacienti po infarkte myokardu jednoznačne patria, je na Slovensku k dispozícii moderná a inovatívna liečba hypercholesterolémie. No týka sa to aj štíhlych športovcov, ktorí majú vysoký cholesterol napriek zdravej životospráve a nemajú už rezervu na pozitívnu zmenu. „Závisí to od toho, do akej miery je ‚zlý‘ cholesterol zvýšený a aká je anamnéza. Prekonanie infarktu myokardu alebo nejakej inej kardiovaskulárnej príhody je rozhodne indikácia na dlhodobú a doživotnú hypolipidemickú liečbu,“ vraví lekárka.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia