MUDr. ELENA PROKOPOVÁ je hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre primárnu pediatriu. Tvrdí, že počas pandémie trpí najmä duševné zdravie detí.

Duševné zdravie a deti v predškolskom veku

Nezabúdajte, že aj malé deti vnímajú strach, smútok a neistotu a môžu mať vážne problémy sa s nimi vyrovnať. Pozorujte, pýtajte sa a buďte prítomní pri svojich deťoch. Malé deti nemusia vedieť vyjadriť svoje pocity, ale všímajte si zmeny v ich správaní a vývoji. Prejavy stresu sú u detí rôzne, ale majú niektoré spoločné znaky.

Buďte opatrní najmä vtedy, ak sa vyskytnú tieto príznaky:

  • Dieťa prestane napredovať vo vývoji – stráca zručnosti, ktoré už  malo.
  • Dieťa častejšie a bezdôvodne plače, ťažko sa upokojí, je predráždené   a precitlivené.
  • Nepokojný spánok.
  • Novovzniknuté pomočovanie.
  • Problémy s kŕmením – nezvyčajná prieberčivosť, sklon k zápche  alebo riedkej stolici, bolesti brucha.
  • Náhle výrazné vypadávanie vlasov, najčastejšie ložiskové.

Kontaktujte svojho primárneho pediatra, ktorý zhodnotí stav vášho dieťaťa a určí ďalší postup.

Ak má vaše dieťa výrazné zmeny v správaní, najmä niektorý z nasledujúcich príznakov:

  • Zhoršená úzkosť pri odlúčení od rodičov, utiahnutosť, nezáujem o nové podnety.
  • Nové prejavy vzdoru – intenzívne záchvaty zlosti, odmietanie  bežných činností.
  •  Požadovačné správanie a zjavná nemožnosť uspokojiť jeho požia- davky.
  • Objavenie tém ako choroba, konflikt, agresivita či smrť v hrách.

Kontaktujte svojho primárneho pediatra čo najskôr alebo vyhľadajte odbornú pomoc.

O duševnom zdraví detí v školskom veku a dospievajúcich sa dočítate na ďalšej strane...

Diskusia