Zdravie

Dať si „joint“ marihuany či raz skúsiť pervitín? Niektorým ľuďom takéto „raz“ spustí vážnu duševnú chorobu

14.6. 2019 19:05
Je lepšie nikdy nezistiť, či u vás drogy vyvolajú psychózu.
Je lepšie nikdy nezistiť, či u vás drogy vyvolajú psychózu.
Zdroj: Shutterstock
Zdravie

Dať si „joint“ marihuany či raz skúsiť pervitín? Niektorým ľuďom takéto „raz“ spustí vážnu duševnú chorobu

14.6. 2019 19:05
Je lepšie nikdy nezistiť, či u vás drogy vyvolajú psychózu.
Je lepšie nikdy nezistiť, či u vás drogy vyvolajú psychózu.
Zdroj: Shutterstock

Pre niektorých ľudí znamená takáto jednorazová skúsenosť s drogou zároveň štart vážnej duševnej choroby.

Podľa psychiatrov pred 10 až 15 rokmi potvrdil len jeden z desiatich pacientov užitie drogy. Dnes je situácia v podstate opačná. Len veľmi málo mladých ľudí niekedy, aspoň raz, experimentálne drogu neužilo.

Pri diskusiách so študentmi stredných a vysokých škôl lekárov prekvapuje, koľko praktických vedomostí majú o drogách. Niektorí z nich dokonca uvádzajú, že drogu skúsili s rodičom alebo so súrodencom. Často v týchto diskusiách bojujú s ich názorom, že užívanie mäkkých drog je z hľadiska zdravia bezpečnejšie než fajčenie nikotínových cigariet či pitie alkoholu. Tie sú v našej spoločnosti legálne, sú to voľne dostupné psychoaktívne látky.

Len málokto z mladých ľudí vie, že aj experimentovanie s marihuanou či pervitínom môže viesť k odkrytiu sklonu k schizofrénii, o ktorom nevedeli a mohol zostať celý život skrytý. Jediný takýto pokus ich tak môže poznačiť na celý život.

Šnupú aj fajčia

Užívanie drog je rizikové pre ich schopnosť vyvolať také prechodné príjemné zmeny v prežívaní človeka, ktoré vedú k potrebe ich opakovanej konzumácie. Dôsledkom je rozvoj závislosti, sprevádzaný vážnymi zdravotnými a sociálnymi dôsledkami.

Skôr či neskôr sa objavuje neovládateľná túžba po droge, takzvaný craving, neschopnosť znížiť jej dávku, respektíve ju úplne vysadiť. Ak sa o to závislý človek pokúsi pomocou pevnej vôle, privodí si nepríjemný abstinenčný stav.

Všeobecne platí, že abstinenčné príznaky sú opačné ako samotný účinok drogy. Závislý nedokáže s drogou šetriť, ak jej získa viac, rýchlejšie ju skonzumuje. Droga poškodzuje jeho celý organizmus. Centrom jeho záujmu sa bezvýhradne stáva droga, ktorej podriaďuje celý svoj život.

Drogová scéna v Európe zaznamenala v prvých rokoch nového tisícročia zmenu a široko užívané opioidy, ako je heroín, vystriedali psychostimulanciá – povzbudzujúce drogy.

Jednou z najčastejšie užívaných ilegálnych drog, ktoré patria do skupiny psychostimulancií, je pervitín. Dávky sú pomerne lacné, je teda ľahko dostupný a priebeh závislosti je menej nápadný než pri heroíne. Navyše sa v súčasnosti zväčšuje trh so syntetickými drogami, objavujú sa nové látky, užívatelia drog konzumujú viacero látok, ktoré často vzájomne kombinujú.

Z Európskej správy o drogách z roku 2013 vyplýva, že pervitín patrí po marihuane a kokaíne v mnohých krajinách Európy k najčastejšie užívaným drogám. Podľa výskumov ho vyskúšalo okolo 12 miliónov Európanov.

Obsahuje zmes amfetamínu a metamfetamínu. Má podobu bieleho kryštalického prášku, uchováva sa najčastejšie v injekčných striekačkách. Užíva sa najmä šnupaním, menej sa fajčí či užíva vnútrožilovo. Priemerný vek pri prvom užití pervitínu je 19 rokov. Približne 10 rokov trvá, kým závislý človek nastúpi na liečbu.

Strácajú kontakt s realitou

Verejnosť pozná najmä tie účinky a dôsledky užívania pervitínu, ktoré sa dajú očakávať. Užíva sa najmä pre navodenie stavov, pri ktorých človek pociťuje prebytok energie, eufóriu, nebojácnosť, podnikavosť, stratu únavy a nepotrebnosť spánku, zvýšenú sexuálnu výkonnosť. Z telesných príznakov je to rozšírenie zreničiek, zvýšenie krvného tlaku a zrýchlený pulz, potenie a znížená chuť do jedla.

Po odznení účinkov u mnohých užívateľov nastáva posledná fáza intoxikácie, ktorú konzumenti nazývajú dojazd. Prejavuje sa strachom, podozrievavosťou, halucináciami a bludmi. Po nej nasleduje celkové vyčerpanie.

Pri opakovanom užívaní pervitínu sa pomerne rýchlo formuje najmä silná psychická závislosť. Mení sa povaha človeka, objavujú sa poruchy pamäti, výkyvy nálad, depresia, nesústredenosť, strácajú sa záujmy. Vyvíjajú sa poruchy spánku, akné, časté sú aj poruchy imunity, impotencia, kazivosť chrupu a chudnutie.

Pervitín poškodzuje skoro každý orgán v tele. Rýchlo narastá tolerancia a z nej vyplývajúca potreba zvyšovať dávky drogy.

Závažnou a častou psychiatrickou komplikáciou užívania pervitínu je rozvoj toxickej psychózy. Príznakmi sa podobá schizofrénii, jednej z najzávažnejších chronicky prebiehajúcich psychických porúch. Chorý trpí bludmi a halucináciami, čo môže viesť k závažným poruchám správania.

Ak sa objavia psychotické príznaky či už len prechodne počas konzumácie drogy, alebo vypukne toxická psychóza, užívateľ stratí kontakt s realitou. Keďže má vďaka droge veľa energie a podnikavosti, často pácha aj závažné trestné činy. Dokazovanie, že jeho rozpoznávanie skutočnosti bolo vtedy zhoršené drogou, je potom pre súdnych znalcov veľmi ťažké.

Jediná skúsenosť s drogou môže zničiť celý život, schizofrénia je chronické ochorenie.
Jediná skúsenosť s drogou môže zničiť celý život, schizofrénia je chronické ochorenie.
Zdroj: Shutterstock

Podobné, no iné

Pervitín patrí k drogám, ktorých konzumácia sa najčastejšie spája s výskytom psychotických príznakov. Časté sú bludy a halucinácie. Riziko ešte zvyšuje kombinácia s marihuanou. S takýmito psychotickými príznakmi má skúsenosť až polovica inak zdravých konzumentov pervitínu.

Ešte závažnejšia situácia nastáva, keď pervitín užíva človek so skrytým sklonom k schizofrénii. Výskumy ukazujú, že droga u týchto ľudí nielen odhalí túto vlohu, ktorá by sa za iných okolností po celý život nemusela prejaviť, ale aj zhorší priebeh a prognózu tejto závažnej psychickej poruchy.

Žiaľ, k pervitínu inklinujú najmä mladí ľudia v rizikovom veku pre rozvoj schizofrénie. Ak ochorejú, pervitín pre nich nezostane len jednou negatívnou kapitolou z minulosti, ale nepriaznivo ich ovplyvní navždy.

Prejavy toxických psychóz a schizofrénie sú veľmi podobné. Mnohé ich príznaky sa podobajú či prekrývajú a psychiatri sa stretávajú s obomi skupinami pacientov. Pri toxickej psychóze prevažujú paranoidné bludy a sluchové či zriedkavejšie zrakové halucinácie. Ich nereálnosť si pacient neuvedomuje, preto sa na základe týchto symptómov správa.

Psychotické príznaky sa vyskytujú v priebehu užívania drogy alebo do 2 až 6 týždňov po skončení užívania. Výsledky vedeckých štúdií naznačujú, že niektorí konzumenti drog sú zvlášť citliví na vyvolanie psychotických príznakov, ktoré by sa u nich inak zrejme neobjavili.

Liečba schizofrénie a toxickej psychózy sa však významne odlišujú. U pacienta so schizofréniou treba na zlepšenie stavu začať komplexnú psychiatrickú liečbu už vo včasných štádiách poruchy a liečba je zväčša doživotná. Pacienti s toxickou psychózou zase vyžadujú predovšetkým komplexnú protitoxikomanickú liečbu, antipsychotiká dostávajú len krátkodobo.

Pervitín teda nevyvoláva len závislosť. U kohokoľvek môže spustiť vážnu duševnú poruchu. Ak sa objavia psychotické príznaky vtedy, keď si mladý človek pervitín vezme, alebo ak sa u neho spustí toxická psychóza, stráca kontakt s realitou. V takomto stave môže lúpiť, kradnúť, zabíjať, robiť veci, ktoré by inak možno nikdy nespravil.

Viacerí narkomani boli odsúdení na dlhé roky väzenia, z mnohých sa pre drogy stali bezdomovci a stratené existencie.

Neskorá diagnóza

Pervitín môže teda urobiť z normálneho zdravého chlapca či dievčaťa ťažko duševne chorého človeka. Nikto si nemôže povedať – veď ak si dám len raz, nič sa mi nemôže stať. Niektorým ľuďom stačí jediná dávka a prepukne u nich toxická psychóza alebo aj schizofrénia, ktorá nikdy nemusela prísť.

Pacienti na pervitíne so schizofréniou majú navyše horšiu prognózu než tí, ktorí drogu nekonzumovali. Najmä preto, že sa ich ochorenie často správne diagnostikuje až s oneskorením. Závislí sa zle liečia aj preto, lebo horšie spolupracujú pri liečbe duševnej choroby, nemajú dobré sociálne zázemie, stabilné spoločenské uplatnenie a ich organizmus vrátane mozgu je poškodený drogou.

Schizofrénia je chronické ochorenie, často celoživotné. Dá sa liečiť, ale lepšie je sa mu vyhnúť. Nikto nevie, či práve u neho pervitín či marihuana okrem závislosti nevyvolajú aj psychózu. Je lepšie to nikdy nezistiť.

Poslať emailom
Ilustračná snímka

Máte doma problém s mravcami? Vďaka tomuto sa vašej domácnosti vyhnú širokým oblúkom!

Populárne články
Americká raperka Cardi B.

Výnimočný cit pre módu, alebo nevie, čo so sebou? Americká raperka predvádza šialené outfity!

Fotografka cestuje s bábikami.

Záľuba tejto ženy vás očarí: Fotografie z dovolenky, aké má málokto!

Mestečko Vidin dostane aj vďaka eurofondom nový šat. Miestni však krútia hlavou, že to nebude zasa až taká sláva. V Bulharsku sa vraj kradne viac ako na Slovensku.

Majú 38 eur na mesiac. Navštívili sme najchudobnejší región v Európe

Obec Kanianka sa nachádza na konci Hornonitrianskej kotliny, na rozhraní pohoria Malá Magura.

Kedysi zabudnutá obec dnes láka okolie. Práce miestnych remeselníkov nájdete po celom svete

Diváci sa predstavenia Morena, v ktorom hrá aj Dominika Kavaschová, nedočkali.

Škandál v divadle: Pre hlučný konflikt skupiny mužov herečka nezostala ticho!

Vedeli ste

Vo vode sa scvrkáva koža.

Zobraziť viac