Takmer každú pandémiu doposiaľ spôsobil zoonotický prenos patogénu, teda presun zo zvierat na človeka. Dochádza k nemu priamym kontaktom s chorým zvieraťom alebo konzumáciou jeho mäsa.

Hoci je covid-19 najnovšia zo série rýchlo sa rozmáhajúcich infekčných chorôb spôsobených zvieracími vírusmi, ktoré prekročili medzidruhovú bariéru a infikovali ľudí, je isté, že nie je posledná. Mnoho nových infekčných ochorení sa na ľudí prenáša zo zvierat, teda má zoonotický pôvod. Napriek všeobecne prijímanému názoru, že tieto ochorenia pochádzajú z divých zvierat, väčšina zoonotických patogénov nebezpečných pre ľudské zdravie pochádza od domestikovaných zvierat chovaných na konzumáciu. Približne každé štyri roky sa objavia nové choroby zvieracieho pôvodu, proti ktorým nemáme imunitu ani vakcínu.

Nová správa tímu expertov z Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) uvádza, že bez opatrení na ochranu voľne žijúcich živočíchov bude dochádzať k častejším a horším pandémiám, než je tá súčasná. Autori správy pripomínajú, že takmer všetky známe pandémie doposiaľ spôsobil zoonotický prenos patogénu – teda presun zo zvierat na človeka. Okrem covidu-19 nebezpečné choroby spôsobené zoonotickými vírusmi zahŕňajú vtáčiu a prasaciu chrípku, ťažký akútny respiračný syndróm (SARS) a rôzne typy hemoragickej horúčky vrátane eboly. Covid-19 je najmenej šiesta globálna pandémia od španielskej chrípky v roku 1918.

Cestovanie je dôležitý faktor pri šírení vírusových, predovšetkým respiračných ochorení.
Zdroj: Shutterstock

Obchod a konzumácia

Odhaduje sa, že v súčasnosti existuje približne 1,7 milióna neobjavených vírusov pri cicavcoch a vtákoch, z čoho 540-tisíc až 850-tisíc môže byť pre ľudí potenciálne nákazlivých. Kľúčovými „zásobníkmi“ patogénov s pandemickým potenciálom sú niektoré vtáky a z cicavcov najmä netopiere, hlodavce a primáty, ale aj hospodárske zvieratá. Medzi hrozbami, ktoré sa týkajú výskytu budúcich pandémií, odborníci spomínajú aj obchod s divými zvieratami a ich konzumáciu. Vedci v tejto súvislosti nevylučujú zvyšovanie rizika vzniku ďalších pandémií. Experti z IPBES hovoria, že súčasné stratégie zamerané na boj proti pandémii a jej prevenciu sú postavené na hľadaní vakcín a vývoji liekov. Ako veľkú chybu vidia to, že ľudstvo pristupuje absolútne ignorantsky k prevencii a znižovaniu rizikových faktorov.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia