Začítajte sa do ďalšej časti nového seriálu k 70. výročiu Života. O čom sme písali v roku 1951?

BAR SO ZÁVEREČNOU O 21.00 HODINE

V rámci mliečneho priemyslu sa vyvinulo v posledných rokoch osobitné nové odvetvie – výroba mliečnych špecialít. Toto nové odvetvie si vyžiadalo postupom času aj špeciálnu distribučnú organizáciu vo forme špeciálnych mliečnych predajní, ktoré si u nás získali veľkú popularitu a rozšírenie. Tieto predajne majú vedľa vlastnej distribučnej funkcie aj ďalšie poslanie, a to propagáciu zvýšenej spotreby mlieka a mliečnych výrobkov. Mliečne špeciality nielenže rozširujú počet výrobkov z mlieka, ale zvyšujú najmä chuťovú rozmanitosť mliečnych výrobkov a v dôsledku svojej príťažlivosti a chutnosti pôsobia intenzívne na zvýšený konzum mlieka. Tak sa stávajú špeciálne mliečne predajne dôležitým činiteľom pri zabezpečení správnej výživy pracujúcich.

Základ priemyslu mliečnych špecialít tvoria u nás dve veľké výrobne vybudované v Prahe, a to predovšetkým výrobňa mrazeného krému Laktos, vybudovaná na podklade hlavných strojov sovietskej produkcie, a výrobňa národného podniku Pražské mlékarny. Na mliečne špeciality, najmä na mrazené smotanové krémy, sa dnes nemožno dívať ako na lahôdky alebo maškrty, ale ako na dôležitú súčasť výživy pracujúceho človeka. Z tejto stránky nám môže byť vzorom Sovietsky zväz, kde „moroženóje“ – mrazený krém – sa stal celoročnou súčasťou spotreby pracujúcich vrstiev.

Táto sa odhaduje prekvapujúcim množstvom viac ako 2 kg na osobu ročne. V SSSR správne pochopili význam smotanových mrazených krémov nielen z hľadiska vyživovacieho, ale aj z hľadiska boja proti používaniu nehodnotnej a v mnohých prípadoch škodlivej vodovej zmrzliny a vo veľkej miere – hlavne pri dospievajúcej mládeži – ako dôležitej zložky boja proti alkoholizmu. Treba teda, aby sa aj u nás rozlišoval pojem mrazeného krému, ktorý obsahuje podľa druhu 8-10% tuku a 12-14% cukru, od vodovej zmrzliny, a aby sa správne hodnotil význam tejto mliečnej špeciality najmä vo výžive detí bažiacich po sladkostiach.

Zdroj: Reprofoto: ROBO HUBAČ

Ďalšou veľmi rozšírenou mliečnou špecialitou je mliečny coctail; prvý raz ho začali v Bratislave predávať pred rokom v Pochúťkovej reštaurácii „Srdiečko“ na Stalinovom námestí. Nával pijanov mliečneho coctailu v „Srdiečku“ sa uvoľnil, keď otvorili pri Národnom divadle mliečny bar. Ten sa stal časom vyhľadávaným pochúťkovým miestom bratislavských občanov; mladí aj starí tu od šiestej ráno do deviatej večer nakupujú nielen coctaily, ale všetky možné mliečne výrobky: kakao, mlieko sladké aj kyslé, syry a bryndzu v najrozličnejšej úprave, pudingy a mliečne krémy, chlebíčky obložené mliečnymi výrobkami, zmrzlinu, šľahačku a najpestrejšie pochúťky z mlieka.

Za pultmi mliečneho baru vidieť len ženské tváre; niet tu jediného mužského predavača. A samé ženy predávajú aj v najnovšej bratislavskej predajni mliečnych špecialít na Námestí 1. mája, ktorú otvorili pred dvoma mesiacmi; hneď v prvé dni jej vzniku ju už od rána obliehal zástup Bratislavčanov , akoby stále hladných na mlieko a mliečne výrobky. „Množstvo kupujúcich u nás neklesá, ba pokiaľ sa týka môjho oddelenia, stále stúpa,“ hovorí Anna Puková, predávajúca mrazený smotanový krém. Mrazený krém vyzerá na prvý pohľad ako zmrzlina; chuť je však lepšia; krém je hladší, sladší a sýtejší.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia