Kríž, ktorý sa počas omše naklonil na oltári, spravil pred 60 rokmi z malej českej dedinky stredobod záujmu. ČÍHOŠTSKÝ ZÁZRAK spôsobil údiv veriacich, no dal do pohybu aj komunistický bezpečnostný aparát.

Bola tretia adventná nedeľa roku 1949. V číhoštskom kostole sa pred chvíľou skončila svätá omša, ľudia sa však po nej nerozchádzali do svojich príbytkov, ako mali inokedy vo zvyku. V hlúčikoch postávali vonku a vzrušene debatovali. „Videli ste, čo stalo, keď si pán farár položil ruku na hruď a druhou ukázal na oltár?“ znelo takmer jednohlasne. Videli to viacerí, nezdalo sa im to.

Polmetrový drevený kríž na oltári sa naozaj pohol. Najprv sa naklonil doprava, potom doľava. Celkovo tri- či štyrikrát. Ľudia boli z toho vo vytržení. Vo výjave videli znamenie, že Boh na nich nezabudol, a dávali mu aj politický obsah. Zázrak, za ktorý udalosť považovali, v nich posilňoval vieru, že Boh sa od nich neodvrátil a možno predsa len potrestá tých bezbožníkov, ktorí pred dvomi rokmi začali v krajine vládnuť tvrdou rukou, ktorí sa riadia heslom, kto nejde s nami, ide proti nám, ktorí zrušili cirkevné sviatky, prenasledujú nevinných a im chcú teraz ešte aj pobrať polia.

Brzdia to farári!

Kolektivizácia. Slovo, ktoré počúvali čoraz častejšie. V Číhošti, podobne ako v mnohých iných obciach po celom Československu, ju nevítali práve s nadšením. Každú chvíľu za nimi chodili agitátori, presviedčali ich, no oni sa do jednotných roľníckych družstiev nehrnuli. Svojich polí, dedičstva po predkoch a neraz najcennejšieho majetku by sa mali vzdať a niekomu ich len tak dať? Prečo? A predsa aj Klement Gottwald roku 1946 vyhlásil, že v Československu sa kolchozy zavádzať nebudú.

Číhoštskí gazdovia a roľníci si však akoby neuvedomovali, že odvtedy sa časy zmenili, výrok komunistického šéfa už dávno neplatí a opak je pravda.

Kolektivizácia sa stala priam štátnou doktrínou a noví mocipáni ju boli rozhodnutí presadiť za každú cenu, teda aj za cenu represií. Ľudia, ktorí tvrdošijne odmietali vstúpiť do družstva, boli kriminalizovaní, ich majetok zhabali, rodiny vysťahovali, mnohí skončili vo väzniciach a dokonca aj na šibenici. Kulaci, ako roľníkov odmietajúcich kolektivizáciu nazývali realizátori nového poriadku, však neboli jediným ideologickým nepriateľom komunistov.

„Kým budú na dedinách farári, medze sa nám rozorať nepodarí,“ vyhlásil v októbri 1949 minister spravodlivosti a šéf novovzniknutého Štátneho úradu pre veci cirkevné Alexej Čepička, karierista, ktorého jediná kvalifikácia spočívala v tom, že bol zaťom šéfa strany a vlády Klementa Gottwalda. Podobnými vyjadreniami začal pomaly, ale isto pripravovať pôdu na plánovanú postupnú likvidáciu cirkvi v Československu.

V zázrak neveril

„Dnes 11. decembra 1949 počas tretej adventnej nedele som slúžil svätú omšu. Účasť veriacich bola vysoká. Kázal som o živom Ježišovi v nás,“ napísal po skončení liturgie číhoštský farár Josef Toufar do knihy Božích služieb. Bol jedným z mála, ktorí si nič zvláštne nevšimli. Vonku však stretol veriacich, a tí o udalosti vzrušene debatovali. Až teraz pochopil, prečo boli počas kázne takí nepokojní. V zázrak, ktorý sa mal udiať v kostole, však neveril. Farníkov sa snažil upokojiť a prosil ich, aby sa rozišli domov. Neskôr do knihy dopísal: „Počas kázne videlo devätnásť svedkov, ktorých som si vypočul, ako sa kríž na svätostánku pohol. Ja som nevidel nič, dozvedel som sa o tom od kováča Pospíšila.“

Josef Toufar prišiel do Číhošti ako farár v apríli 1948 a ľudia si ho tu veľmi rýchlo obľúbili. Bol ako jeden z nich, hocikedy sa u niekoho zastavil na kus reči, keď mu chlapi v krčme objednali pohárik, neodmietol, aby neurazil, a neodťahoval sa ani od roboty. Aj trávu vo farskej záhrade si kosil sám a nejednému dedinčanovi sa cez žatvu ponúkol, že keby potrebovali, rád im pomôže. Do politiky sa nemiešal, a keď sa v jeho prítomnosti rozprúdila debata na takúto tému, mlčal. Nová moc cirkvi nepriala a Josef Toufar to dobre vedel. Aj preto ho zázrak, ktorý sa mal v číhoštskom kostole udiať, viac znepokojil než uchvátil. Netúžil, aby sa jeho farnosť stala práve v takejto súvislosti stredobodom záujmu. A vlastne ani neveril, že by sa kríž sám od seba pohol. Bol presvedčený, že veriaci iba podľahli masovej sugescii.

„Novinári“ v čiernej tatre

Lenže chýry o zázraku v Číhošti sa začali šíriť krajom, zvlášť keď sa 25. decembra 1949 údajne zopakoval. Maličká obec sa začala meniť priam na pútnické miesto. Zvesti neobišli ani Ledeč nad Sázavou, kde sídlila stanica Zboru národnej bezpečnosti. Strážmajster Antonín Goldbricht istý čas váhal, či má tomu venovať pozornosť, no 9. januára napokon prišiel do obce, aby vec prešetril. Navštívil kňaza, prezrel si kostol aj inkriminovaný kríž. V správe pre nadriadených potom napísal: „Pri prehliadke kostola som nenašiel stopy po nejakom zariadení, pomocou ktorého by bolo možné krížom manipulovať.“

Goldbricht vypočul aj deviatich svedkov, ktorí videli, ako sa kríž pohol. „František Černohub považuje za vylúčené, aby farár s krížom akokoľvek manipuloval. V číhoštskom kostole je chór postavený pomerne vysoko a kazateľnica nízko. Svedok uvádza, že zo svojho miesta videl farárovi až na kolená. Jeho výpoveď som prešetril a údaj sa zhoduje s mojím pozorovaním,“ napísal strážmajster, ktorý sa v rámci vyšetrovania ľudí vypytoval aj na Josefa Toufara. „Politicky sa nijako neexponuje. Prejavuje však kladný postoj k ľudovodemokratickému zriadeniu, o čom svedčí jeho spolupráca s miestnym Zväzom mládeže pri príprave kultúrnych večerov a vianočných nádielok,“ uzavrel hlásenie. O niekoľko dní dostal Antonín Goldbricht z krajského veliteľstva ZNB odpoveď. Pokyn znel jasne - do číhoštského prípadu už nemá zasahovať.

Udalosti však neupadli do zabudnutia. V sobotu 28. januára 1950 zastavil pred farou čierny automobil značky Tatra, vystúpili z neho dvaja muži a zazvonili pri dverách. Otvorila im farárova neter, ktorá sa mu starala o domácnosť. Predstavili sa ako redaktori zahraničnej tlačovej agentúry a chceli, aby im Josef Toufar ukázal kostol. Keď vyšiel von, chopili sa ho a naložili do auta, ktoré okamžite opustilo obec. Žiadni zahraniční novinári to, samozrejme, neboli. Po kňaza si prišli príslušníci Štátnej bezpečnosti.

Musí sa priznať!

Josefa Toufara previezli do väznice vo Valticiach, kde ho od prvej chvíle podrobovali tvrdým výsluchom. Vyšetrovatelia od neho chceli, aby sa priznal, že zostrojil mechanizmus, ktorým počas omše pomocou špagátov, drôtov a gumičiek pohyboval krížom. Zároveň ho obvinili, že na fare pohlavne zneužíval deti. Oboje Josef Toufar odmietal. Keď do Prahy oznámili, že sa nechce priznať, dostali jednoznačný pokyn: Priznanie musíte dosiahnuť za každú cenu!

Vyšetrovateľ Štátnej bezpečnosti Ladislav Mácha, ktorý výsluchy viedol, pochopil. V nasledujúcich dňoch bol farár podrobený krutému a intenzívnemu mučeniu. Mlátili ho rukami i obuškami, šľahali koženými remeňmi, týrali hladom a smädom, zatvárali na tmavú samotku. Za necelý mesiac sa z urasteného 48-ročného muža stala bezvládna krvavá troska. V takomto stave ho priviezli aj do Číhošti. V kostole už čakal filmový štáb, ktorý mal na objednávku Alexeja Čepičku a ministra informácií Václava Kopeckého nakrútiť propagandistickú snímku „odhaľujúcu“ pozadie číhoštského zázraku ako „sprisahania katolíckej cirkvi a Vatikánu proti ľudovodemokratickému zriadeniu“.

Nič z toho však nebolo. Zmučený a vysilený Josef Toufar totiž v kostole odpadol. V bezvedomí ho teda odviezli späť do Valtíc a bez toho, aby mu zabezpečili lekársku pomoc, ho nechali opäť na samotke.

To ste prehnali!

Keď mali 25. februára 1950 dozorcovia kňaza opäť priviesť na výsluch, zistili, že to nie je možné. Jeho stav bol totiž už veľmi vážny. Vyšetrovatelia to oznámili nadriadeným a o pár hodín sa vo väznici objavil dôstojník ŠtB, ktorý prišiel z Prahy. Keď videl, v akom stave Josef Toufar je, okamžite vybavil jeho letecký prevoz do hlavného mesta. „Súdruhovia, to ste prehnali! Ten, kto toto spravil, ponesie následky,“ kričal na vyšetrovateľov, nie však preto, že by mu farára bolo ľúto.

Komunisti potrebovali Josefa Toufara živého. Plánovali monsterproces, pri ktorom by pred celým národom priznal, že zázrak bol podvod. A to bolo teraz ohrozené. V kritickom stave ho teda letecky previezli do pražského štátneho sanatória určeného pre straníckych prominentov, kde ho okamžitou operáciou mali zachrániť. MUDr. František Maurer, ktorý sa o to pokúsil, zistil, že pacient mal poškodené obličky a ťažké vnútorné krvácanie, výsledkom ktorého bola pokročilá otrava krvi. Po celom tele mal podliatiny a tržné rany, najmä na tvári, v lebečnej krajine a na dolných končatinách. Keď v roku 1968 na prípad v médiách spomínal, povedal, že Josefa Toufara sa nedalo zachrániť a na prvý pohľad mu bolo jasné, že rany, ktoré mal na tele, nemohli vzniknúť inak ako surovým bitím. Za všetko vraj hovorili chodidlá, ktoré boli do hĺbky dorezané. „Povedal by som, že to bola jasná vražda,“ dodal.

Dve hodiny po operácii farár zomrel. Na druhý deň MUDr. Maurer zistil, že jeho lekársku správu niekto prepísal. Záznamy o zraneniach boli odstránené a na zreteľne vyškriabanom mieste bolo napísané: Príčina smrti - perforácia žalúdočného vredu. Josefa Toufara pochovali tajne v hromadnom hrobe v Prahe-Ďábliciach. Príbuzným jeho smrť oznámili až v roku 1961.

Smiešny trest

Propagandistický film napokon barrandovskí filmári predsa len vyrobili. Do Číhošti prišli začiatkom marca 1950, zatvorili sa v kostole, do lavíc usadili komparzistov a nakrúcali. Miestnych obyvateľov držali uniformovaní príslušníci bezpečnosti v takej vzdialenosti, aby nič nevideli. Tí dúfali, že aspoň na chvíľu znovu zazrú aj svojho farára. Netušili, že už niekoľko dní nie je medzi živými. Do jeho kňazského rúcha sa pred kameru obliekol prokurátor Karel Čížek, aby celej republike ukázal, ako Toufar z kazateľnice manipuloval krížom.

O niekoľko dní došlo k udalostiam, ktorých bol, ako sa ukázalo, číhoštský zázrak predohrou. V rámci Akcie K príslušníci Štátnej bezpečnosti vtrhli do kláštorov na celom území Československa a všetkých rehoľníkov a rehoľníčky internovali. Zakrátko boli viacerí spolu s mnohými kňazmi odsúdení v zinscenovanom procese. A ako za smrť číhoštského farára pykal vyšetrovateľ Ladislav Mácha? Dostal stranícke napomenutie a prepustili ho z ministerstva vnútra! Až v roku 1998, teda bezmála pol storočia po tom, ako kňaza umlátil, bola proti nemu vznesená obžaloba a súd ho poslal na päť rokov do väzenia. Aj tento trest mu však neskôr skrátili...

Poslať emailom
Diskusia ()
Ilustračná snímka

Máte doma problém s mravcami? Vďaka tomuto sa vašej domácnosti vyhnú širokým oblúkom!

Populárne články
Americká raperka Cardi B.

Výnimočný cit pre módu, alebo nevie, čo so sebou? Americká raperka predvádza šialené outfity!

Fotografka cestuje s bábikami.

Záľuba tejto ženy vás očarí: Fotografie z dovolenky, aké má málokto!

Mestečko Vidin dostane aj vďaka eurofondom nový šat. Miestni však krútia hlavou, že to nebude zasa až taká sláva. V Bulharsku sa vraj kradne viac ako na Slovensku.

Majú 38 eur na mesiac. Navštívili sme najchudobnejší región v Európe

Obec Kanianka sa nachádza na konci Hornonitrianskej kotliny, na rozhraní pohoria Malá Magura.

Kedysi zabudnutá obec dnes láka okolie. Práce miestnych remeselníkov nájdete po celom svete

Diváci sa predstavenia Morena, v ktorom hrá aj Dominika Kavaschová, nedočkali.

Škandál v divadle: Pre hlučný konflikt skupiny mužov herečka nezostala ticho!

Vedeli ste

Vo vode sa scvrkáva koža.

Zobraziť viac
Diskusia