Mlyny sú najrevolučnejší a najpozoruhodnejší vynález stredoveku. Aj taký pohľad na tieto technické unikáty, ktoré dômyselným spôsobom menia obilie na múku, majú niektorí etnografi a historici zaoberajúci sa dejinami techniky.

Podľa jedného z najlepších znalcov mlynárstva na Slovensku, nebohého Ladislava Mlynku, zlatá éra mlynov vyvrcholila na území dnešného Slovenska v roku 1872. V tom čase si mohli dať zemepáni a gazdovia pomlieť obilie v niektorom zo 4 748 vodných, parných či veterných mlynov. Potom však nastal pomalý, ale istý úpadok mlynárskeho remesla. Posledný klinec do jeho rakvy zatĺkla éra znárodňovania a združstevňovania, popri prosperujúcich gazdoch nazývaných kulakmi začali komunisti honbu aj na mlynárov.

VIAC FOTOGRAFIÍ Z LÁKAVÉHO VÝLETU NÁJDETE V GALÉRII

Dedičné remeslo

V štátnom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok je zapísaných aj 50 vodných mlynov zo všetkých kútov Slovenska. Jeden z nich – schátraný vodný mlyn v malej gemerskej dedinke Kováčová v lesnom údolí tiahnucom sa od obce Drnava po horný koniec Zádielskej tiesňavy – zdedili manželia Henrieta (48) a Gejza (50) Lyócsovci zo 70 kilometrov vzdialených Košíc. „Mlyn je dedičstvom po mojej babke Anne Lyócsovej, rodáčke z Medzeva, ktorá ho kúpila krátko pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Na potoku Čremošná ho dal postaviť gróf György Andrássy, prvý riaditeľ Maďarskej akadémie vied, jeho rod bol úzko spätý s hradom Krásna Hôrka, mlyn vlastnil štyri desaťročia. V tom čase poháňali miestne potoky kolesá viacerých mlynov. V mlyne našej babky zomleli posledné obilie v roku 1950, odvtedy mlyn so svojím unikátnym technickým zariadením chátral,“ vracia sa do minulosti majiteľ ukážkovo zrekonštruovanej technickej pamiatky.

Keď jeho starých rodičov, vychýrených a ctených mlynárov, vyhnali v rámci znárodnenia z mlyna, stali sa z nich zo dňa na deň bezdomovci. U Lyócsovcov bolo mlynárstvo dedičným remeslom, obilie mleli celé generácie, starý otec Gejzu Lyócsu, elektrotechnického inžiniera v košických železiarňach, pochádzal zo známeho mlynárskeho rodu z Pedera. Stará mama Anna ovládala mletie obilia tak dobre ako jej muž. Mlyn pod svahom hlavnej cesty, služba gemerským roľníkom, to bol ich každodenný chlebík, radosť, starosť – skrátka celý život. Po znárodnení sa mlyn zmenil od piky. Z uznávaných mlynárov urobil štát riadený komunistickou stranou nehodných ľudí, občanov druhej kategórie.

Mlyn v Kováčovej patril k špičke technickým vybavením i výkonom. Manželia Lyócsovci vravia, že technológia, ktorou svoj mlyn vybavil gróf Andrássy, dokázala zomlieť za 24 hodín až dve tony obilia. Kapacita každého mlyna závisela od počtu vodných kolies, ktoré boli hnacou silou mlynskej technológie. Väčšina mlynov bola vybavená len jedným vodným kolesom a jedným párom mlecích kameňov. Ako uvádzajú historické pramene, v 13. a 14. storočí bol maximálny denný výkon vodných mlynov sto kilogramov obilia.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia