Začítajte sa do ďalšej časti nového seriálu k 70. výročiu Života. O čom sme písali v roku 1951?

Sovietska žena, hrdinka v práci i v boji

Nový typ žien skrsol v socializme

Socializmus nie je iba bojom hospodársky, je aj vyhňou kde sa kujú nové charaktery, noví ľudia, budovateľské pokolenia, nepokorení a hrdí bojovníci za právo pracujúcich. Tým vypuklejšie vyniká tento nový typ človeka najmä v spoločenskom vývoji ženy. Dosiaľ nevídané a krásne typy hrdinstva v práci i v boji stretávame najmä v SSSR, ako v prvom štáte na svete, ktorý odstránil vykorisťovanie. Sovietska žena je rovnoprávna s mužom a v plnej miere používa všetky výhody, ktoré priniesla do vývoja ľudskej spoločnosti v Rusku Veľká októbrová socialistická revolúcia.

Aby sme pochopili plný význam toho čo Októbrová socialistická revolúcia znamenala pre sovietske ženy, musíme si pripomenúť postavenie ženy v predrevolučnom Rusku. V cárskom Rusku nemala žena nijaké politické práva. S predsudkami prijímali ženy aj na poli vedy a osvety. Štatistiky cárskeho Ruska z roku 1897 ukázali, že ba 12, 4% vedelo písať a čítať. Z celkového počtu zamestnaných žien viac ako polovica robila domáce posluhovačky a 25 % robilo v poľnohospodárstve. Ženy tvorili 13 % zamestnancov v priemysle. V továrňach kde pracovali ženy, pracovný deň býval dlhší ako inde a ženám sa platilo oveľa menej ako mužom s tou istou kvalifikáciou.

Ženy v Sovietskom zväze majú tie isté práva ako muži v hospodárskom, štátnom, kultúrnom, sociálnom a politickom živote. Pred druhou svetovou vojnou viac ako 11 miliónov žien pracovalo v priemysle SSSR, t.j. 40% z celkového počtu pracujúcich v priemysel. Ženy v SSSR sa dobre osvedčili v mnohých odvetviach, vyžadujúcich vysokú kvalifikáciu. Vyše 250 tisíc žien sú inžinierky, techničky a stotisíc doktoriek. Veľký počet žien je v radoch vedúcich sovietskych vedcov, inžinierov a umelcov. Mnohé ženy sa stali slávnymi. Medzi nimi sú Lina Sternová, významná fyziologička, ktorá má hrdý titul záslužnej pracovníčky vo vede, Anna Pankratová, profesorka histórie a korešpondujúci člen Akadémie vied SSSR, profesorka Mária Petrovová, Natália Lazarenková, inžinierka vyznamenaná Stalinovou cenou a mnohé iné. Asi 35 000 žien patrí medzi vedeckých pracovníkov. Asi 200 žien bolo odmenených Stalinovou cenou za význačnú prácu vo vede, v technike, umení a literatúre.

Ilustračná snímka
Zdroj: Reprofoto: ROBO HUBAČ

Sovietske ženy hrali významnú rolu vo vedení verejných vecí. Viac ako 1700 žien je poslankyňami Najvyšších sovietov sväzových republík a autonómnych republík, 277 je poslankyňami Najvyššieho sovietu SSSR, 456 000 žien je členom miestnych sovietov. Veľa žien je ministrami a zástupcami ministrov. Veľký politický a kultúrny pokrok možno zaznamenať aj medzi ženami v pôdohospodárstve SSSR. 200 000 žien vedie kolchozy alebo kolektívne družstevné brigády. Desiatky tisíc žien kolchozníčok majú kvalifikáciu traktoristiek, obsluhovačov kombajnov a áut.

V priemysle a hospodárstve zastali mužov, ktorí odišli na front a pracovali samostatne a s nadšením. Státisíce žien slúžili v sovietskej armáde ako doktorky, ošetrovateľky, signalizátorky, obsluhovačky protileteckých diel a pilotky. Najznámejšia medzi nimi, hrdinka Sovietskeho zväzu Marina Raskovova, velila letke žien a padla v boji pri obrane vlasti. Ludmila Pavljušenková zabila 309 nemeckých fašistov za obrany Sevastopolu a dostala titul hrdinka Sovietskeho zväzu. Partizánka Zoja Kosmodemjanskaja, ktorú na smrť umučili nemeckí barbari v decembri 1941, stelesňuje najlepšie vlastnosti sovietskej ženy. „Ale ona je aj typickým dievčaťom našej krajiny, lebo pohotovosť k veľkým činom a obetiam žije a žila v srdciach väčšiny sovietskych žien.“ napísal M. I. Kalinin.

Thomas Alva Edison

Neznáme fakty o Edisonovi: Niektoré sú ako z rozprávky

Populárne články
Veronika Cifrová Ostrihoňová

Ostrihoňová otvorene o materskej dovolenke: Do práce si odskočila už 6 týždňov po pôrode

S partnerom MILOŠOM BLAŽEKOM boli spolu päť rokov, v septembri sa zasnúbili.

Obeťou aj prvá učiteľka. EVA ŠUCHTEROVÁ prehrala boj s kovidom, nedožila sa ani svadby

Pri príležitosti nášho jubilea sme načreli do archívu. Život navštívil jednu z prvých slovenských hlásateliek v televízii aj v rozhlase.

Život navštívil legendárnu HANU KOŠČOVÚ. Čo prezradila o svojej práci a po čom túžila?

Ilustračná snímka

Dvanásť horoskopov pre všetky znamenia. Čo vás čaká a neminie od 5. do 11. marca?

Thomas Alva Edison

Neznáme fakty o Edisonovi: Niektoré sú ako z rozprávky

Alkohol ničí mozgové bunky. Je to pravda?

Alkohol ničí mozgové bunky. Je to pravda?

Zobraziť viac
Diskusia