Otcovia môžu od začiatku novembra tohto roku žiadať Sociálnu poisťovňu (SP) o vyplácanie dávky otcovské. Zároveň sa zjednodušilo uplatňovanie materského. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.

Doplnil, že SP pre žiadateľov na webovej stránke zverejnila tlačivo, ktoré potvrdené zamestnávateľom doručia jej príslušnej pobočke. Dokument sa nachádza aj v pobočkách inštitúcie. Má názov Žiadosť iného poistenca o materské, nie je číslovaný, a teda netreba žiadať pobočku o tlačivo, vysvetlila poisťovňa.

Otec vyplní časť A žiadosti. "Časť B vypĺňajú iní poistenci, aj otcovia, ktorí žiadajú o štandardné materské," dodal hovorca. Poistenec vyplnenú a podpísanú žiadosť doručí pobočke, ktorá vykonáva jeho nemocenské poistenie.

"Ak ide o zamestnanca, príslušnou je pobočka podľa sídla zamestnávateľa. Zamestnanec v ochrannej lehote, teda do siedmich dní po zániku nemocenského poistenia, žiadosť predkladá pobočke podľa sídla posledného zamestnávateľa. Ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu alebo dobrovoľne nemocensky poistenú, tak pobočke podľa trvalého pobytu," vymenoval hovorca.

Žiadosť netreba podať hneď po prvom novembri, stačí ju doručiť v priebehu novembra alebo neskôr, keďže dávky sa vyplácajú pozadu a nevyužitý nárok na výplatu otcovského po začiatku novembra tohto roku si môže poistenec uplatniť spätne do troch rokov. SP uviedla, že rozhodne o nároku na dávku v zákonom stanovenej 60-dňovej lehote. Poistencovi ju vyplatí do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom trval nárok na dávku.

Podrobnejšie informácie sú na webstránke Sociálnej poisťovne.

Diskusia