Skromnosť

Najmenej inteligentní ľudia „všetko o všetkom“ vedia a ku všetkému majú čo povedať. Dunning-Krugerov efekt však zistil, že najkompetentnejší študenti podcenili svoje kompetencie, pri riešení úloh a pristupovali k problémom so skromnosťou. Zatiaľ čo menej kompetentní študenti svoje kompetencie výrazne precenili, prišli s riešeniami, ale obvykle nesprávnymi. Viac skromnosti pri pohľade na svet vykazuje vyššie IQ.

Zdroj: Shutterstock

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia