Správa, ktorá poteší. Ak vaše dieťa platilo odvody v roku 2022, môžete sa tešiť. Rodičovský dôchodok dostanete aj na budúci rok a suma môže byť vyššia.

A čo bude ešte inak? Kým tento rok ho penzisti dostali vyplatený naraz v máji, v roku 2024 ho budú dostávať v deň výplaty riadneho dôchodku, informuje Plus Jeden Deň. Podmienky na jeho priznanie sa inak v zásade nemenia. Rozdiel oproti tomuto roku tu však je.  ,,Je možné, že dôjde aj k zmene jeho výšky. Rodičovský dôchodok sa totiž vypočítava z vymeriavacieho základu pracujúcich detí. V roku 2024 bude výška rodičovského dôchodku závisieť od vymeriavacieho základu detí v roku 2022. Sociálna poisťovňa bude pritom každoročne prepočítavať sumu rodičovského dôchodku podľa toho, z akého vymeriavacieho základu odvádzali deti poistné na dôchodkové poistenie pred dvomi rokmi,“ uvádza ministerstvo práce.  

Suma rodičovského dôchodku sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa. Maximálna suma rodičovského dôchodku sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu, teda sa bude počítať zo sumy 15 648 eur. Rozhodnutie o tom, či rodičovský dôchodok na budúci rok dostanete, vám Sociálna poisťovňa pošle začiatkom roka 2024. 

Maximálna suma rodičovského dôchodku sa v roku 2024 určí zo všeobecného vymeriavacieho základu (VVZ) platného na rok 2022. 
 
VVZ na rok 2022 je 15 648 eur
 
Jedna dvanástina z 15 648 eur je 1 304 eur (15 648 : 12 = 1 304). 
 
1,2-násobok VVZ je 1 564,80 eura (1 304 x 1,2 = 1 564,80). 
 
1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku VVZ je 21,80 eura mesačne (1 564,80 x 1,5 % = 23,50). 
 
V roku 2021 bol všeobecný vymeriavací základ 14 532 eur a z neho bola vypočítaná aj tohtoročná maximálna suma rodičovského dôchodku – 21,80 eura. 

Z čoho sa počíta maximálna suma rodičovského dôchodku 

Maximálna suma rodičovského dôchodku sa vypočíta zo všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom sa rodičovský dôchodok vypláca. Kým tento rok sa maximum počítalo z vymeriavacieho základu platného v roku 2021, na budúci rok sa použije ten z roku 2022.  
 
Všeobecný vymeriavací základ sa okrem iného používa aj pri výpočte dôchodkov, ale aj nemocenských, úrazových, garančných dávok a dávok v nezamestnanosti. 
Všeobecný vymeriavací základ za rok 2022 je určený ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2022 a čísla 12, čiže 1 304 x 12 = 15 648.

Príklady, koľko peňazí dostanete na budúci rok, nájdete na druhej strane...

Diskusia