Deravý ako ementál. V obrovskom betónovom múre je 3,8 kilometra chodieb a niekoľko betónových sál. Jedna z chodieb vedie na dno priehrady 40 metrov pod hladinu. 

Hlavný hatiar Oravskej priehrady a vyrovnávacej nádrže Tvrdošín Miloš Okál vysvetľuje: „Prevádzkujeme vodné dielo a staráme sa o strojné zariadenia. Počas povodňových stavov zabezpečujeme vypúšťanie vody, aby nevznikali škody a nezhoršovali situáciu pod vodným dielom.“ Stavba priehradného múru je dlhá 271,5 metra. Na vrchole v korune je široká 8,6 metra aj s chodníkmi. „Odpustiť vodné dielo nie je také jednoduché ako vypustiť vaňu,“ vysvetľuje hlavný hatiar.

FOTOGALÉRIA: NAZRITE DO ÚTROB ORAVSKEJ PRIEHRADY
Hlavný hatiar Oravskej priehrady a vyrovnávacej nádrže Tvrdošín Miloš Okál je čosi ako kostolník v chráme vody.
Zdroj: Vladimír Kampf

Proti povodniam

O vybudovaní priehrady na hornej Orave uvažovali už v časoch valaskej kolonizácie v 16. storočí. „Odlesnenú krajinu počas prudkých lejakov oplachovali silné prúdy vody a ohrozovali ľudí.“ Prvý projekt železobetónovej priehrady vznikol za Uhorska v roku 1870. Ďalší vypracovali počas prvej svetovej vojny. Odborníci odporučili vybudovať zemnú hrádzu, ktorú ministerstvo verejných prác v Prahe zamietlo pre nedostatok skúseností. Zemnú hrádzu preto nahradil ďalší projekt betónovej priehrady. Výstavbu spočiatku ohrozilo niekoľko vážnych problémov, ktoré museli stavitelia vyriešiť. Jamu začali betónovať až v roku 1943. Práce na chvíľu prerušili počas druhej svetovej vojny. Prvú turbínu spustili 2. mája 1953. Druhú o rok neskôr. Dokončovanie stavebných prác pokračovalo až do roku 1954.

Od čias odlesňovania po dobudovanie priehrady bolo na Orave 39 mohutných povodní. „Najväčšia bola v auguste 1813. Počas nej sa utopilo 180 ľudí a 7 000 kusov dobytka. Voda sa valila od brehu k brehu a brala so sebou budovy a mosty.“ Projekt železobetónovej odľahčenej priehrady vypracovala švajčiarska firma Swissboring. Skladá sa z 26 betónových blokov, ktoré spája ílové tesnenie. Stavba neustále pracuje. „V múre máme zariadenia, ktoré sledujú pohyb priehrady. Nie je to pohyb viditeľný voľným okom,“ vysvetľuje hatiar Okál.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia