Milí čitatelia, vtipy nám môžete posielať na mailovú adresu [email protected] alebo na poštovú adresu redakcie.

„Koľkí pracujú v tejto kancelárii?“

„So šéfom jedenásti.“

„Tak teda bez neho desiati?“

„Nie, keď tu šéf nie je, nepracuje nik.“

Barbora Klimeková, Banská Bystrica

Diskusia