Pripravili sme vás poriadnu dávku humoru. Zasmejte sa s nami na tých najlepších vtipoch z týždenníka Život. Aktuálnou témou je: "Detská nevinnosť!"

Dvanásťročný chlapec v krčme:
„Prosím si jedno veľké pivo.“
„Nedal by si si radšej jednu veľkú kolu?
„Dal, ale chýba mi 20 centov.“
Nina Malcká, Hronská Dúbrava

Janko dostal na narodeniny bicykel a celý natešený na ňom krúži okolo domu.
„Pozri sa, mama!“ kričí po desiatom kole. „Teraz idem bez nôh!“
„Aha, už idem aj bez rúk!“ vykrikuje po dvadsiatom kole.
Po tridsiatom kole zašušle: „A teraž už aj bež žubov...“
Juraj Kaňuch, Prešov

„Ocko! Chcel by som pod stromček pištoľ!“
„O tom ani nesnívaj! Dostaneš pulóver, korčule, šál a čiapku!“
„Ale, ocko! Ja chcem pištoľ!“
„Buď ticho a nefňukaj. Ber na vedomie, že zatiaľ tu rozhodujem ja!“
„Áno, ocko, ale keby som mal tú pištoľ...“
Miroslav Antal, Trenčín

Zábava pokračuje na ďalšej strane...

Diskusia