Starosti s láskou, kariérou, ale aj so zdravím majú aj známe osobnosti. Pre pokoj v duši niektorí vyhľadávajú aj tajomné kartárky a jasnovidky. Čo im veštice prezradili?

Soňa Müllerová (59)

Istý čas vyhľadávala pomoc jasnovidiek aj známa moderátorka. Podľa nej je veštenie zaujímavé, vzrušujúce a v istom období môže človeku pomôcť. Jeden čas tomu sama podľahla, veci jej podľa predpovedí aj vychádzali, ale neskôr zasa vôbec. A vtedy jej nadšenie opadlo. „Je to akási trinásta komnata, ku ktorej treba pristupovať s rešpektom, nie dešpektom, ale nepodľahnúť, zachovať si pri tom chladnú hlavu.“

Zdroj: Instagram.com/sona.mullerova

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia