V pracovnom čase ratuje ako lekár košickej základne Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transporte Europe ľudí, ktorí sa ocitli na hranici medzi životom a smrťou, vo voľnom čase monitoruje, a ak treba, zachraňuje kráľov slovenských hôr a slovenského neba - orly skalné. MUDr. Ladislav Šimák (72).

Ak je pravdou, že o našich osudoch rozhodujú bájne sudičky, tak tie, ktoré stáli pri kolíske Ladislava Šimáka, mu dali do vienka ako životné poslanie záchranárstvo. Obdarovali ho vzácnou schopnosťou pomáhať ľuďom so skalpelom v ruke, podávať prvú pomoc raneným pri dopravných nehodách, leteckých nešťastiach či iných tragédiách. Ako bonus dostal aj veľkú dávku empatie k tvorom živočíšnej ríše, bez ktorej by náš svet nemal šancu na prežitie. Stačí, aby vyhynul jeden druh a narušená rovnováha v živočíšnej ríši by mala pre ľudstvo fatálne následky. Našťastie obľúbeným operencom doktora Šimáka, orlom skalným (Aquila chrysaetos), vyhynutie nehrozí, ani vo svete, ani na Slovensku. Na dobrom stave populácie kráľa slovenských výšin ma svoj podiel aj tento bratislavský rodák, chirurg, traumatológ a záchranár.

VIAC FOTIEK K ČLÁNKU SI POZRITE V GALÉRII...

Začali to hasiči

Aj keď história poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Košiciach sa začala písať už pred 150 rokmi, s menom doktora Šimáka sa bytostne spája moderná éra záchrannej služby v metropole východného Slovenska. V roku 1872 položil jej základy hasičský spolok, hasiči vozili ranených Košičanov na dvor mestského domu, ale často zbytočne, lebo tam neboli k dispozícii žiadne medikamenty, ba ani obväzy na ošetrenie rán. Hasiči zriadili v meste vlastnú záchrannú stanicu vo svojej kasárni na dnešnej Kováčskej ulici v roku 1901 pod hlavičkou Spolku hasičského a záchrannej služby. Keď sa hasiči presťahovali v roku 1928 do moderných priestorov na dnešnej Požiarnickej ulici, zvážali tam ranených na záchrannom voze s drevenou kapotážou ťahanom koňmi.

MUDr. LADISLAV ŠIMÁK (vľavo) pracuje ako lekár Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
Zdroj: Ladislav Šimák

Tento záchranný voz slúžil ešte aj v rokoch druhej svetovej vojny. Prvé sanitky dostali hasiči ešte pred vojnou, košické nemocnice ich však dostali až v povojnových rokoch. Ale za ozajstný vznik záchrannej služby v metropole východného Slovenska možno považovať až rok 1952, keď vznikla v Krajskom ústave národného zdravia funkcia krajského referenta Zdravotníckej dopravnej služby. Záchranári začínali v priestoroch na Triede československej armády s 19 vozidlami. Novodobé dejiny košických záchranárov sa začali písať pod vedením MUDr. Šimáka v roku 1991.

Nová Záchranná služba Košice vtedy poskytovala nepretržitú neodkladnú zdravotnú starostlivosť na území okresov Košice, Košice-okolie aj v časti Košického kraja. „Vstupovali sme vtedy spolu s primárom Viliamom Polyákom a vrchnou sestrou záchrannej služby Katarínou Harasztovou na neznámu pôdu, boli sme prvou záchrannou zdravotnou službou na Slovensku. Našou súčasťou bolo zdravotnícke operačné stredisko, rýchla lekárska pomoc, rýchla zdravotná pomoc, letecká záchranná služba i urgentná lekárska pomoc,“ zaspomínal si na svoje záchranárske počiatky Ladislav Šimák. Profesionálnu kariéru začínal ako chirurg v nemocnici Východoslovenských železiarní v Košiciach-Šaci.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia