Negatívne prognózy sa na prvé počutie nenaplnili. Koncové ceny energií pre domácnosti zatiaľ nebudú prudko stúpať. Podľa energetického analytika JÁNAPIŠTU (57) je to paradoxne naškodu veci.

Okrem toho, že ste odborník na energie, zaujímavý je aj váš životný

príbeh. V zrelom veku ste vyštudovali ďalšiu vysokú školu. Na jednej strane ste energetický analytik, pôsobíte však aj ako psychológ. Splnil som si dávny sen. Objavila sa príležitosť, tak som sa jej chopil a pevne som sa jej držal. Vo veku 50 rokov som začal študovať na vysokej škole. Bakalárske štúdium, štyri roky, som absolvoval externe. Dvojročné magisterské štúdium som už navštevoval dennou formou.

FOTOGRAFIE K ROZHOVORU NÁJDETE V GALÉRII

Aké to bolo sedieť v laviciach s rovesníkmi a rovesníčkami vašich detí?

Bolo to zvláštne, ale šiel som za svojím cieľom. Je pravda, že niekedy som si pripadal ako exot (Smiech.), keď som sedel v lavici s dvadsiatnikmi a dvadsiatničkami a prednášal nám človek, ktorý mal o dvadsať rokov menej ako ja. Ale na druhej strane, nebol som tam sám v zrelom veku. V krúžku nás bolo šestnásť, polovica boli už takisto zamestnaní ľudia, ktorí si dorábali špecializáciu.

Ako vyzerá váš pracovný týždeň?

Ako energetický analytik robím analýzy, radím firmám pri nákupe energií. Polovicu týždňa sa venujem práve tomu. Vo štvrtok poskytujem svojim klientom a klientkam osobné poradenstvo, je ich spolu jedenásť. Jeden z nich teraz odriekol stretnutie, preto môžeme realizovať tento rozhovor. V utorok poskytujem poradenstvo väčšinou online klientkam, ktoré žijú v zahraničí. Postupne by som rád úplne vykonával len prácu psychológa, preto už zvažujem vstup do nových projektov.

Túto prácu však budete vykonávať vzhľadom na váš vek na sklonku produktívneho života.

A práve to je výhoda. Pri psychoterapii sa pracuje s ľuďmi, ide o komunikáciu a vzťahy a to sa dá rozvíjať, kým človeku slúži hlava. Čím bude v zrelšom veku, tým kvalitnejšie bude vedieť komunikovať s klientmi a klientkami. Bude schopný vytvoriť s nimi kvalitnejší vzťah a práve ten lieči.

Teraz sa vás opýtam ako energetika aj ako psychológa. Ako reagujú ľudia na infláciu, ktorá sa dotýka každej sféry nášho života?

O zvyšovaní cien sa dlho rozprávalo, ľudia to sledovali v obchodoch, takže to na nás doliehalo postupne. Preto sa nedá hovoriť o veľkej panike a strachu, ale skôr o nepokoji a pocite, že sa nám bude žiť ťažšie. Keď sa v energetike rozprávam so svojimi kolegami a kolegyňami, hovoria mi – o chvíľu k tebe budeme chodiť všetci.

Rozhovor pokračuje na nasledujúcej strane

Diskusia