Nový generálny riaditeľ SND Matej Drlička (44) chce divadlo previesť náročným obdobím a so svojím tímom ho premeniť na modernú a dynamickú inštitúciu.

S divadlom ste spätý od útleho detstva. Váš starý otec bol inšpicientom v SND, otec členom orchestra Novej scény. Vy ste vyštudovaný klarinetista. V SND (ešte v starej budove) ste v minulosti pôsobili. Aký vzťah máte k divadlu?

Som syn hudobníka a knihovníčky, takže ku kultúre a k umeniu som mal od detstva veľmi blízko. SND som však začal vnímať intenzívnejšie až počas štúdia na Konzervatóriu v Bratislave, keď sme spolu so spolužiakmi spoznávali svet opery z pohľadu diváka a túžili sme sa stať súčasťou toho sveta. Neskôr som sa stal členom orchestra Opery SND a mal som možnosť spoznať túto inštitúciu aj zvnútra. Svet za oponou je fascinujúci a vzrušujúci, ale aj plný zložitých medziľudských vzťahov, intríg, súťaživosti. Po roku som z orchestra odišiel, osud ma odvial do zahraničia a do SND som po dlhých rokoch opäť vstúpil až ako eventový manažér. Moja agentúra organizovala rôzne podujatia v oboch budovách SND – v historickej a novej – a mal som možnosť spoznať divadlo z inej stránky. Tieto skúsenosti boli pre mňa veľmi cenné aj pri rozhodovaní o tom, či sa zúčastním na výberovom konaní na funkciu generálneho riaditeľa SND.

Prečo ste sa rozhodli uchádzať o túto funkciu?

Na úplnom začiatku boli ľudia priamo z SND, ktorí ma presviedčali, aby som to skúsil. Počas môjho 16-ročného manažérskeho pôsobenia v oblasti umenia, kultúry a eventov, som nazbieral skúsenosti a zručnosti, ktoré zo mňa urobili potenciálneho kandidáta na túto náročnú pozíciu. Spočiatku som sa tejto téme venoval iba zo zvedavosti, stretával som sa s rôznymi aktérmi divadelného sveta, čítal som si všetky dostupné dokumenty a materiály, radil som sa s odborníkmi z oblasti ekonomiky, personalistiky, práva, marketingu... Neskôr ma to už úplne pohltilo a v mojom vnútri sa vytvorilo pevné presvedčenie, že chcem SND pomôcť dostať sa z aktuálne mimoriadne zložitej situácie. Niekoľko mesiacov som súbežne pracoval na tvorbe koncepcie a manažérskeho tímu a spolu s ním som následne do SND v januári vstúpil.

Vaša partnerka operná diva Adriana Kučerová pôsobí na najslávnejších divadelných doskách sveta. Opreli ste sa aj o jej skúsenosti a poznatky, keď ste sa rozhodli uchádzať o túto funkciu?

Adriankine skúsenosti a rady boli pre mňa veľmi cenné počas príprav na výberové konanie. Adrianka spievala v SND, ale aj v najvýznamnejších divadlách sveta a má preto veľmi širokospektrálny pohľad na problematiku fungovania opery. Niekoľkokrát som ju sprevádzal na jej zahraničných vystúpeniach a mal som možnosť vidieť a zažiť fungovanie top divadiel z pohľadu hosťujúceho umelca. Adrianka prežívala prípravy na výberové konanie spolu so mnou veľmi intenzívne a od môjho nástupu trávime každý deň niekoľko hodín rozhovormi o SND. Jej pohľad a názory sú pre mňa veľmi cenné.

Kto ďalší bol vaším radcom a pomohol vám pochopiť, ako fungujú nastavené mechanizmy v divadle, a takisto poukázal na jeho dlhodobé nedostatky?

V mesiacoch pred výberovým konaním som absolvoval desiatky stretnutí s veľmi pestrým portfóliom ľudí s cieľom spoznať problémy SND a pochopiť ich príčiny. Viedol som zaujímavé debaty s aktuálnymi aj bývalými zamestnancami, manažérmi aj riaditeľmi SND, recenzentmi, hosťujúcimi umelcami, režisérmi, spevákmi, hercami, scénografmi, tanečníkmi, novinármi, pedagógmi... Každé stretnutie ma niečo naučilo. Každý, s kým som hovoril, mi pomohol pochopiť nejakú časť obrovskej skladačky, ktorou SND je.

Krátko po nástupe do funkcie ste uviedli, že hoci ste umelec, umelecké ambície nemáte a do tejto oblasti sa nechcete miešať. Na čo sa chcete sústrediť?

SND potrebuje nové manažérske nastavenie. Svet sa rýchlo mení. Význam umenia, kultúry a hodnoty, ktoré spoločne reprezentujú, sú síce nadčasové, ale procesy, ktoré sú v pozadí, sa za uplynulé desaťročia výrazne zmenili. Dnešný svet je komplexnejší, zložitejší a prepojenejší než predtým. Manažment kultúry prešiel vo svete veľkými zmenami. Svetové divadlá sa prispôsobili aktuálnemu fungovaniu sveta, aby prežili. Na Slovensku sa tieto potrebné zmeny neudiali. Dôvodov je veľa a výsledky tejto stagnácie dnes vidíme. Kultúra a umenie sú na periférii záujmu našej spoločnosti a politickej elity. Kultúrne inštitúcie prežívajú namiesto toho, aby rástli. Tento trend je nevyhnutné zmeniť. SND potrebuje funkčný manažment, ktorý redefinuje postavenie tejto erbovej inštitúcie v našej spoločnosti, nastaví zdravé a udržateľné financovanie a vytvorí optimálne podmienky na prácu umelcov.

Pokračovanie na ďalšej strane...

Diskusia