Pre hrozbu nákazy môže tráviť so svojím manželom, humoristom, hercom a tiež čerstvým osemdesiatnikom Milanom Lasicom, viac času než obvykle. Magdaléna Vášáryová.

Ako túto krízu vnímate z osobného hľadiska?

Chcela by som, aby to prežil Milan Lasica, môj manžel, lebo patrí medzi najohrozenejších. A preto musím prežiť aj ja. Tak jednoducho premýšľam.

˃˃˃ Fotografie známeho páru nájdete v galérii. ˂˂˂

Skrížil vám koronavírus konkrétne plány alebo ciele, ktoré ste si na tento rok nastavili?

Určite, ako každej a každému z nás. Ako predsedníčka Živeny, spolku slovenských žien, som odvolala pripravovanú programovú konferenciu, ktorá sa mala konať začiatkom mája, a musela som určiť naše priority na nasledujúce štyri roky. V Inštitúte pre kultúrnu politiku som spolupracovala na návrhu opatrení pre ministerstvo kultúry, ale zdá sa, že zbytočne, a zmenili sme aj témy jednotlivých čísel nášho štvrťročníka Kultúrny kyslík, ktorý sa venuje kultúrnej politike, aby sme sa prispôsobili situácii.

Svojich študentov z CEVRO v Prahe stretávam len na online stretnutiach každý týždeň a bezprostredný kontakt chýba mne aj im. Zrušené sú niektoré moje prednášky, napríklad na olomouckej univerzite, a veľmi som sa tešila na stretnutie s pánom profesorom Jařabom. Aj moje konzultácie so školiteľom môjho doktorátu na Karlovej univerzite v Prahe, pánom profesorom Milošom Havelkom, prebiehajú len cez internet. Pracovné cesty do zahraničia ani nespomínam.

Aké opatrenia proti tejto nákaze ste doma zaviedli a ako sa snažíte chrániť?

Sedíme doma, na prechádzky chodíme len my dvaja s manželom, nakupujem len občas a len to najnevyhnutnejšie, nemáme návštevy, na ktoré sme sa tešili, nehráme golf, ale zase veľa čítame. Prišlo i na tie nahrubšie knihy na nočných stolíkoch, ktoré zapadali prachom.

Pokračovanie na ďalšej strane.

Diskusia