Primár neurologického oddelenia nemocnice Svet zdravia v Galante MUDr. Oto Petrík (38) tvrdí, že ľudia pocievnej mozgovej príhode nemusia končiť s neprirodzene skrútenou, nehybnou rukou či nohou - stuhnutosť svalstva, totiž lekári dokážu výrazne zmierniť INJEKCIAMI BOTULOTOXÍNU.

Pacienti po cievnej mozgovej príhode (CMP) trpia často spasticitou – stuhnutím svalstva. Čo to je?

Spasticita je všeobecné pomenovanie zvýšeného svalového napätia. Čím rýchlejšie sval naťahujeme, tým viac je napätý. Končatiny sa dostávajú do neprirodzeného postavenia a polohy, ktoré znemožňujú vykonávať normálne pohyby. Začiatky spasticity si možno všimnúť pri pasívnom naťahovaní svalu končatiny, napríklad pri obliekaní alebo pri snahe otvoriť dlaň či vystrieť ruku. Nejde to dobre, spastické svaly vykazujú odpor, pretože sú neprirodzene napnuté.

Pri ktorých diagnózach sa spasticita svalstva vyskytuje a ako vlastne vzniká?

Vzniká pri poškodení nervového systému – či už po cievnej mozgovej príhode, pri skleróze multiplex alebo aj pri poranení mozgu. Následkom je, že zmizne tlmiaci efekt nadradených nervových štruktúr, ktorý za normálnych okolností zabraňuje rozvoju stuhnutia svalstva. Štatisticky najčastejší dôvod spasticity je však cievna mozgová príhoda.

Spája sa spasticita aj s bolesťou?

Spasticita je pomenovanie pre stav chorobného zvýšeného napätia svalstva. Komplex príznakov, ktoré s ňou súvisia, je však oveľa širší – patrí tam bolesť, znížená hybnosť a zmeny na svalových a šľachových štruktúrach. Keď spasticita trvá dlhšie, niekoľko mesiacov, svaly začnú degenerovať, meniť sa na tuhé väzivo a táto zmena je nevratná. Končatina teda ostane v danej stuhnutej polohe a tento stav sa väčšinou spája s bolesťami. Ak je svalstvo ruky či nohy po porážke neprirodzene stuhnuté, negatívne to ovplyvňuje všetky denné aktivity. Spasticita narušuje hybnosť, sebaobsluhu, obmedzuje pacienta v bežných denných aktivitách, napríklad pri osobnej hygiene a obliekaní. Spasticita zhoršuje aj fyzickú zdatnosť, lebo človek, ktorý ňou trpí, sa menej hýbe a môže preto viesť napríklad aj k preležaninám.

Ste krátko po cievnej mozgovej príhode? Spozornejte, ak ste si všimli:
  •  zvýšený odpor svalov končatiny alebo bolestivosť svalov, alebo neprirodzenú polohu končatiny. Odporúčame návštevu neurológa v špecializovaných centrách, kde v prípade potreby neurológ môže indikovať liečbu botulotoxínom.
  • Prevenciou môže byť správne „antispastické“ polohovanie, teda polohovanie s použitím protetických pomôcok, ako sú ortézy a polohovacie dlahy. Relaxácia spastických svalov prostredníctvom stimulovania opačných svalov, než sú spastické svaly. Napríklad šúchaním loptičkou, štipkaním, kefkovaním (na hornej končatine stimulujeme chrbtovú stranu ruky a predlaktia, na dolnej končatine prednú časť stehna a prednú plochu predkolenia).
  • (www.zivotvpohybe.sk)

Keď človek dostane cievnu mozgovú príhodu, ktorú ste spomínali ako najčastejší dôvod, rozvinie sa spasticita okamžite?

Väčšinou nie. Môže to trvať týždne až mesiace. Spasticita sa teda neprejavuje bezprostredne po prekonaní cievnej mozgovej príhody, ale vyvíja sa postupne, nebadane. U časti pacientov sa v priebehu týždňov, často do dvoch mesiacov, v postihnutých končatinách zvýši svalové napätie – „stuhnú“. Keďže po mozgovej porážke sa spasticita objaví až časom, pacient už nemusí byť v nemocnici. Čiže lekár túto zmenu nevidí a mnoho ľudí si pomyslí, že je to jav, s ktorým sa prosto treba zmieriť. Nie je to však pravda.

Koľko pacientov po cievnej mozgovej príhode spasticita postihne?

Následky cievnej mozgovej príhody závisia od konečného rozsahu a lokalizácie postihnutého mozgového tkaniva. Medzi časté následky mozgovej príhody patrí ochrnutie končatín, spomínaná svalová stuhnutosť – spasticita, poruchy reči v zmysle zlej výslovnosti, poruchy schopnosti vyjadriť sa či porozumieť, zmeny psychiky, depresia, demencia či epilepsia, ale i pomočovanie a únik stolice. Spasticita dolnej alebo hornej končatiny po mozgovej porážke je problém, s ktorým sa stretne až 30 percent pacientov po prekonaní náhlej cievnej mozgovej príhody, teda až jedna tretina z nich. Už podľa rozsahu a miesta poškodenia mozgu pri CMP vieme predpokladať, či sa u pacienta spasticita rozvinie. Preto je naozaj možné riešiť ju včas.

Článok pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia