V niektorých surovinách by Slovensko mohlo byť sebestačné a ešte ich aj vyvážať. Docent Peter Koděra (47) z Katedry ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty UK vysvetľuje, prečo to tak nie je.

Ako je na tom Slovensko z hľadiska nerastných surovín, ktoré by sa dali v budúcnosti využívať?

V rudných surovinách sme boli veľmoc, Banská Štiavnica, Kremnica a Špania dolina patrili medzi hlavných európskych producentov vzácnych kovov, no v súčasnosti je potenciál podstatne nižší. Sú však vybrané suroviny, ktoré majú perspektívu.

Ktoré?

Napríklad zlato sa v minulosti ťažilo len z ľahko dostupných bohatých ložísk, teraz sú však s rozvojom technológií dostupné aj nižšie koncentrácie zlata. Uránu máme významné ložisko aj zo svetového hľadiska. Máme ďalšie kovy ako volfrám, antimón, čo sú kritické suroviny.

Štiavnické vrchy, miesto, ktoré bolo historicky stáročia spojené s ťažbou a dodnes je tam posledná slovenská rudná baňa.
Štiavnické vrchy, miesto, ktoré bolo historicky stáročia spojené s ťažbou a dodnes je tam posledná slovenská rudná baňa.
Zdroj: Shutterstock

Čo znamená kritické suroviny?

Ťažia ich vo veľkom jedna-dve krajiny, ktoré diktujú ceny a môže sa stať, že priškrtia kohútik, aby ceny vytlačili hore. V minulosti sa to už stalo. Keďže Európa má rozvinutý priemysel, ktorý kritické suroviny potrebuje, pri horšej dostupnosti a veľmi vysokých cenách by priemysel „havaroval“. Európska únia si preto stanovila, ktoré sú kritické suroviny. Antimón a volfrám patria medzi ne. Antimón sa na Slovensku ťažil do začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia. Volfrám, veľmi odolný kov, sa síce u nás neťažil, ale ložiská sú a v súčasnosti prehodnocujú ich ekonomiku, či by bolo rentabilné ťažiť ich, alebo nie. Samozrejme, že Čína má týchto kovov v násobkoch viac, no ak hovoríme, že Únia by si ich mala zabezpečiť aj sama, tak Slovensko by možno vedelo časť dopytu pokryť.

Lákavá je vždy debata o zlate. Je ho na Slovensku dosť?

Zlata je pomerne dosť, lenže vzhľadom na menšiu rozlohu Slovenska ho nie je až tak veľa pri porovnaní s celkovými svetovými číslami. Ale je to jediná ruda, ktorá sa na Slovensku ešte ťaží. V Hodruši je posledná baňa, ktorá prežila všetky krízy a stále funguje. Kto bol niekedy lyžovať v Štiavnických vrchoch, tak mohol vidieť vchod do bane vedľa lyžiarskeho strediska. Zlato ťažia v hĺbke 400 až 500 metrov pod zemou. Trhavinami sa dobýva žila a vyváža na povrch.

Čo je vlastne žila? Je to nejaký pás zlata, ktorý vidieť aj voľným okom?

Ložisko tam vzniklo v puklinách, do ktorých natiekli roztoky a z nich sa vykryštalizovalo vnútro žily. Na niektorých miestach je aj viditeľné zlato, ale, samozrejme, že to nie je ako vo westernoch, nie sú to hrče zlata. Ložiská zlata sú rôzne, napríklad na Bielom vrchu pri Detve ho nevidieť, je v nízkych koncentráciách vo veľkých objemoch horniny. V Hodruši je vo vysokých koncentráciách v malých objemoch horniny.

Ako žila vyzerá? Je to nejaký uzučký pásik?

Áno, no zasa nemôžete ťažiť iba úzky pásik, treba zobrať horninu okolo. Zlato nie je koncentrované len v tom, čo vidieť, lebo žila sa rozvetvuje a ťahá sa ďalej. Pri ťažbe naložia všetko do vagónikov, vyvezú von do úpravne na rozdrvenie a z horniny zlato „nabohatia“, čiže zbavia sa kremeňa a ďalších nerastov. Vyrobia koncentrát, v ktorom je napríklad 0,05 percenta zlata plus ďalšie kovy ako striebro, olovo, zinok, meď. Koncentrát sa predáva do zahraničia, kde finalizujú jednotlivé kovy.

Peter Koděra v bani na zlato v Hodruši, kde dokážu ťažiť približne 450 až 500 kilogramov zlata ročne.
Peter Koděra v bani na zlato v Hodruši, kde dokážu ťažiť približne 450 až 500 kilogramov zlata ročne.
Zdroj: Archív P. K.

Ako veľa zlata je v Hodruši v hornine?

V Hodruši majú priemerne okolo 14 gramov zlata na tonu horniny.

Dá sa to predstaviť na príklade – 10 deka tresky je 100 gramov. Približne vieme, aký je to objem. A zlata je 14 gramov v jednej tone rôznej horniny?

Áno, objemovo je to z jednej tony horniny relatívne maličké, také sú však koncentrácie zlata v prírode, preto je také vzácne.

Koľko zlata sa ťaží v Hodruši?

Ročne okolo 450 až 500 kilogramov. Keď si rozrátame, že jedna trójska unca je 31 gramov a obchoduje sa asi za 1 200 dolárov, tak si prepočítajte, aká hodnota to je.

Pri ťažbe zlata sú aj metódy, proti ktorým ľudia často protestujú. Používa sa napríklad kyanid a poškodzuje sa životné prostredie.

Ako kde, v Hodruši je iný systém, používajú flotáciu. Do rozdrvenej horniny sa dá pena, v ktorej sa kovy koncentrujú. Zvyšok padá dolu. Penu potom zoberú a v nej sú tie kovy. Čiže kyanidy nie sú, tie sa používajú pri ťažbe z nízkoobsahových ložísk, kde ho treba rozpustiť uzatvorené v kremeni, v ktorom je rozptýlené. Vo svete sa však 85 až 90 percent zlata ťaží práve kyanidovou metódou.

Na Slovensku je zakázaná?

Je, podobne v Maďarsku a v Česku, no takmer všade inde vo svete sa metóda bežne používa. Na Slovensku je proti tejto metóde odpor verejnosti, ľudia sa kyanidov boja, lenže bez takejto ťažby by sa svet musel zlata vzdať.

Je známe, koľko zlata je v slovenských ložiskách?

Je, napríklad v Hodruši je perspektívna ťažba ešte aspoň na desať rokov, takže keby sa ťažilo ročne 500 kilogramov zlata, vedia vyťažiť ešte päť ton. Na Bielom vrchu, kde by sa muselo ťažiť kyanizáciou, je okolo 30 až 40 ton zlata. Pri Kremnici tiež okolo 35 ton a aj tam bola snaha ťažiť povrchovo s využitím kyanidov. Potom sú potenciálne ekonomické lokality, kde by bolo treba ešte robiť prieskumy, aby sme lepšie vedeli, koľko zlata tam je. A sú aj zvyškové zásoby po ukončení ťažby.

Vy keď vojdete do bane, vidíte, kde by zlato mohlo byť? Poznať to podľa toho, ako sú horniny poukladané?

Viem to predpokladať, vidieť aj žilnú štruktúru, v ktorej sú sulfidy kovov (olovo, zinok, meď) a s nimi niekedy býva drobné rozptýlené zlato. Inokedy je čisto len v kremeni. Ale napríklad v bani v Hodruši potrebujem sprievodcu, lebo baňa sa stále mení. Keď mi povie, že v tej a v tej stene by mohlo byť, tam ho už zvyčajne nájdem.

Peter Koděra
Peter Koděra
Zdroj: Peter Brenkus

Slovensko má ohromnú históriu ťažby rúd. Prídete do Florencie, pozriete sa na kopulu dómu a vidíte na nej bystrickú meď zo Španej doliny, vedľa vidíte sochu sv. Matúša a je tiež z medi zo Španej doliny. Teraz sa ťaží už len zlato. Aké rudy sa ťažili v minulosti?

Do 90. rokov sa ťažilo všetko možné a potom prišiel útlm. Meď, striebro, zlato, antimón, urán, železné rudy a mnohé ďalšie.

Má zmysel uvažovať znova o ťažbe týchto rúd?

Stále sú prieskumy, nachádzajú sa občas aj nové lokality, oplatilo by sa prehodnotiť aj staršie banské oblasti, lenže legislatívne je to stále ťažšie. Prieskum a ťažba je veľmi rizikové podnikanie a investori chcú mať istotu, že keď sa pustia do prieskumu, nezmenia sa o rok-dva legislatívne podmienky. Prieskumné firmy sa o Slovensko zaujímajú, lebo Slovensko zaujímavé je, musia však postupovať veľmi opatrne.

Keby malo Slovensko stabilné zákony, bola by pre krajinu pomoc ťažba rúd?

Určite áno.

Napriek tomu, že by ťažili súkromníci, ktorí by z toho chceli mať biznis?

Vlastníkom rudných surovín je štát, čiže on by stanovil podmienky, aby boli výhodné pre Slovensko. Keď ťaží súkromník, neplatí iba daň, ale aj úhradu za vyťaženú surovinu, a štát si nastavuje, aká veľká úhrada má byť. Pri správnom nastavení, samozrejme, má osoh aj súkromný investor, aj štát a, navyše, suroviny nemusíme dovážať. Keď sa neťaží nič, osoh zo surovín nemá nikto.

Aká je celková hodnota rudných surovín, ktoré by sa na Slovensku dali ťažiť? V miliardách eur?

Hodnota je vysoká, no nie je možné povedať nejakú sumu, lebo by sme museli poznať aktuálne ceny jednotlivých surovín na trhu a tiež by sme museli poznať presne, ktoré ložiská sú potenciálne ekonomické. Ložiská evidované sú, aj existujú odhady, koľko čoho v nich je, no zároveň by sme museli prepočítavať, koľko by do otvárania ložísk išlo peňazí. Lebo keď firma ťaží napríklad zlato, musí investovať do zariadení, zaplatiť baníkov, poplatky štátu, úroky bankám, ktoré požičali na otvorenie ložiska, a až po zarátaní nákladov viete odhadnúť hodnotu a či by sa oplatilo ťažiť. Keby sa napríklad zdvojnásobila cena zlata alebo volfrámu, odrazu by sa oplatilo ťažiť aj z ložísk, z ktorých sa neoplatí v súčasnosti.

Zo Slovenska sa však zrejme nestane nová Saudská Arábia, ktorá zbohatla len na ťažbe surovín. Alebo?

Určite sa z neho nestane Saudská Arábia, no keby sa začalo seriózne ťažiť, veľmi by to krajine ekonomicky pomohlo. Medzi obyvateľmi je však dosť veľký strach, akási fóbia. V súčasnosti je obrovský problém nejaké ložisko otvoriť, lebo ľudia sa boja, že by im ťažba priniesla špinu, hluk, jedy.

Do 90. rokov sa ťažilo všetko možné, potom prišiel útlm.
Do 90. rokov sa ťažilo všetko možné, potom prišiel útlm.
Zdroj: Shutterstock

A priniesla by? Napríklad pri Kremnici ľudia protestujú proti potenciálnej povrchovej ťažbe zlata práve z obavy o životné prostredie.

Preto existujú rôzne posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorými sa dá zistiť, aký bude mať ťažba vplyv. Kremnica je mesto, kde sa ťažilo stovky rokov a nik by nemal záujem zničiť mesto, naopak. Lenže je to aj miestna politika a netýka sa len Kremnice. Sú ľudia, ktorí si dokážu na odpore proti ťažbe vybudovať politickú kariéru, lebo negatívne sa argumentuje veľmi ľahko. Bráňme sa, lebo... A keď argumentujete opačne, že ťažba prinesie ľuďom zamestnanosť, pritiahne turistov, bude mať z toho príjem štát aj mesto, obyvatelia to prijímajú ťažšie. Je to asi prirodzené všade na svete.

V Kremnici by sa pri ťažbe zlata nezničila časť prírody?

Ťažilo by sa na miestach, ktoré sú banskou ťažbou ovplyvnené už dávno, v oblasti, kde lom už existuje, v mieste, ktoré je poddolované, kde sú kvantá starých háld. Určite by to neznamenalo, že by sa likvidovali zdravé lesy, že by museli sťahovať dediny.

Niekde sa ešte aj v súčasnosti vo vyspelých štátoch stáva, že presťahujú kvôli ťažbe rudných surovín dediny?

Vo Švédsku sa stalo, že v lokalite, kde sa ťaží železná ruda, presídlili mesto, aby mohli pokračovať v ťažbe. Zrejme sa im to oplatí, ľudia neboli proti, tak presídlili. Ložisko nemôžete presunúť, ono je tam, kde je, takže sa presunuli ľudia. Na Slovensku je však trochu problém ľuďom vysvetliť aj fakt, že by sa ťažilo iba tam, kde je ťažba z hľadiska životného prostredia rozumná. Predsa nikto nechce, aby sme si likvidovali národné parky alebo rezervácie. Ale ak niekto chce ťažiť v mieste, kde sa ťažilo tisíc rokov, tak je trochu zvláštne debatovať o poškodení. Na druhej strane – otázne je, či na takýchto miestach vôbec ide o poškodenie. Lebo montanistika (náuka o baníctve) začína byť stále zaujímavejšia časť turizmu a oblastiam, kde sa ťaží, prináša stále viac prosperity. Keď sa ťažba ukončí, dá sa z územia urobiť areál plný sprístupnených štôlní, múzeí, žijú z toho hotely, reštaurácie, výrobcovia a predajcovia suvenírov. V miestach, ktoré majú tisícročnú tradíciu, je čo ukazovať.

Banská Štiavnica je typický príklad, že je to mesto vybudované na podobnom základe a je turisticky príťažlivé, pamiatkovo chránené. Keby sa tam neťažilo, asi by ho nikdy nezapísali do zoznamu UNESCO. Tak ste to mysleli?

Áno, v Banskej Štiavnici je plno možností, môžete fárať do bane, sú tam technické pamiatky, kvôli ktorým do mesta prichádzajú turisti, množstvo štôlní a v meste cítite banícku tradíciu. Vo svete sú množstvá podobných príkladov. V Hodruši firma, ktorá ťaží zlato, investuje naspäť do regiónu. Obnovila historické štôlne, do ktorých sa robia exkurzie. Ťažba neznamená automaticky zničenie krajiny, vidíte, že to môže byť aj naopak a ešte stovky rokov môže taká oblasť ľudí priťahovať, lebo sa z územia stala atraktívna lokalita. Lenže fóbie zo súčasnej ťažby nie sú len proti rudným, ale už aj nerudným surovinám.

Akým?

Máme napríklad kvalitné bentonity a aj s tým začína byť problém.

Bentonity? Materiál, z ktorého sa vyrábajú napríklad maličké granulky do mačacích záchodov?

Aj tie sú z bentonitu, hovoríme im „kočkolity“. Bentonit má široké využitie, je to dôležitá surovina a máme ho dosť. Z nerudných surovín sme patrili medzi veľmoci napríklad v zdrojoch magnezitu, ktorý sa používa na výrobu žiaruvzdorných tehál, výmuroviek pecí. V ťažbe magnezitu sme stále v prvej päťke na svete, veľké ložiská sú v 120 km dlhom páse od Lučenca až po Košice.

Peter Koděra
Peter Koděra
Zdroj: Peter Brenkus

Ale magnezit asi dosť zničil okolie, zmizol tam aj kus kopca.

Je to ten horší príklad ako sa ťažilo v minulosti, okolie je historicky dosť znečistené, lebo kedysi pri ťažbe a spracúvaní nepoužívali účinné odlučovače na prach. Široké okolie je silne znečistené alkalickým prachom, ktorý vytvára kôru a vegetácia potom hynie. V súčasnosti sú už technológie v poriadku, kedysi si však oblasť vytrpela veľa.

Sú aj ďalšie nerudné suroviny, ktoré by stáli za to?

Z menej známych sa na Slovensku ťaží mastenec, baryt, sadrovec, zeolit, ale aj perlit a bazalt, z ktorých sa vyrábajú napríklad izolácie. Stavebných surovín je objemovo veľa a má ich skoro každá krajina, takže nie sú až také vzácne.

Keby sa naplno ťažili rudy, ktoré na Slovensku máme, štátu by to teda pomohlo, bol by bohatší?

Určite by to pomohlo, lebo keď sa otvorí nejaká ťažba, nejde len o poplatky, ktoré vyberá štát, nešlo by len o zamestnanosť baníkov, ale aj množstvo kontraktorov, ktorí by dodávali do baní potrebný tovar, dopravné firmy, nástroje, ubytovanie, stravovanie. Je to komplex, ktorý ekonomicky okoliu pomáha. Z histórie vidíme, čo to urobilo so spomínanou Banskou Štiavnicou.

Na druhej strane – neznamenalo by to, že by sme krajinu vlastne „predali“?

Nie, veď nerastné bohatstvo je aj na to, aby sme ho využívali. Chceme používať moderné technológie, takže suroviny na ich výrobu niekde musíme získať. Keď ich na Slovensku máme, tak by sme ich podľa mňa mali využiť, veď sú naše. Švédsko, Fínsko sú krajiny, ktoré sa starajú o životné prostredie, zároveň však majú pomerne veľký zisk z ťažby surovín.

Československo bolo v ére RVHP významným dodávateľom uránu, dokonca ho vyvážalo aj do Ruska. Je urán stále významná časť rúd na Slovensku?

Urán sa u nás ťažil do roku 1990, potom bola ťažba ukončená. No potenciál je obrovský. Slovensko využíva elektrickú energiu vyrobenú na 55 percent z uránu, no všetok urán dovážame. Napriek tomu, že máme veľa vlastného uránu aj z celosvetového hľadiska.

Kremnica – okolie ukrýva zásoby okolo 35 ton zlata, no obyvatelia proti začatiu ťažby protestujú.
Kremnica – okolie ukrýva zásoby okolo 35 ton zlata, no obyvatelia proti začatiu ťažby protestujú.
Zdroj: Shutterstock

Slovensko by teoreticky mohlo byť sebestačné, čo sa týka paliva pre jadrovú energetiku?

Určite áno a ešte by sme urán aj vyvážali. Urán je strategická surovina a mali by sme si chrániť ložisko, aj keď sa v súčasnosti neťaží. Boli totiž snahy zastavať územie okolo ložiska, zrušiť chránené ložiskové územie.

Ložisko je neďaleko Košíc. Keby sa začal urán zasa ťažiť, neznamenalo by to pre Košice ohrozenie?

Určite nie, bola by to podzemná ťažba a spracovanie by tak- isto bolo pod zemou.

Obyvatelia okolo Košíc sa však boja, že by ich ťažba uránu mohla negatívne ovplyvniť. Napríklad rádioaktivitou.

Boja sa, fóbia je naozaj veľká. Lenže prirodzená rádioaktivita je tam tak či tak, no je veľmi nízka a nič by sa nezmenilo ani ťažbou. Je to moderná ťažba a moderné spracovanie. Idete na röntgen a dostanete neporovnateľne vyššiu dávku, ako keby ste strávili tri dni v uránovej bani. Urán sa kde-kade vo svete ťaží, robí sa to spôsobom, ktorý je kontrolovaný. Zamestnanci dostávajú také dávky rádioaktivity, ako keby robili niekde v laboratóriu s elektrónovým mikroskopom alebo na inom podobnom pracovisku, v ktorom je žiarenie.

Na Slovensku by sa dal urán aj spracovať tak, aby z neho bolo priamo palivo do elektrárne?

Pod zemou by vybudovali úpravňu, kde by sa vyrábal koncentrát. Priamo palivové tyče pravdepodobne nie, ale dôležitý je koncentrát, ktorý by sa mohol posielať špecializovaným pracoviskám na finalizovanie – na výrobu palivových tyčí.

Urán by teda mohol byť najväčšie slovenské nerastné bohatstvo?

Jedno z najväčších. Pri uráne je navyše ešte molybdén ako vedľajší prvok, ktorý by sa dal pri ťažbe získavať. Molybdén je jeden zo vzácnych kovov, ktorý sa pridáva do špecifických superzliatin používaných napríklad do leteckej techniky alebo do pancierov.

Ďalší problém s uránom možno je, že ťažiť by ho chceli napríklad Američania alebo ťažiari z iných štátov. Prečo by sme si ho nemali ťažiť sami?

Mohli by sme si urán ťažiť aj sami, no nie som si istý, či by to bolo ekonomickejšie. Na ťažbu by štát musel investovať obrovské peniaze do technológií, musel by si na to požičať peniaze. Keby ťažila súkromná firma, štát by nemusel investovať nič, no mal by zisk, ktorý mu patrí. Navyše, investor by na seba zobral riziko – keby sa zmenila cena uránu, stratu by mal on, nie štát. Výhoda zahraničného kapitálu je, že diverzifikuje riziko.

Peter Koděra
Peter Koděra
Zdroj: Peter Brenkus

Slovensko malo aj ťažbu soli, no baňa na soľ v Prešove je už zatvorená. Naozaj bola ťažba taká neefektívna, že ju bolo treba zatvoriť a začať soľ dovážať zo zahraničia?

Ak mám správne informácie z médií, tak išlo o účelovú likvidáciu ťažby z dôvodu uvoľnenia nášho trhu pre iných dodávateľov. Ťažba nebola nejako drahá, ťažilo sa tak, že hnali vodu dolu a tá rozpúšťala soľ v hornine. Potom slanú vodu vyťahovali na povrch, kde ju nechali vykryštalizovať a vznikla z toho čistá soľ.

Vráťme sa ešte k rudným surovinám. Je podľa vás škoda, že sa neťažia na Slovensku viac, že je tu už len jedna baňa na zlato?

Určite by nám suroviny nezabezpečili napríklad 30 percent ekonomiky, ale isté je, že ťažba by celej krajine pomohla. Dôležité je, aby sa zmenila legislatíva tak, aby z ťažby mali viac aj miestne komunity, aby dane a poplatky nešli iba štátu, ale aby sa vracali aj do regiónu, kde sa ťaží. Problém je, že keď sa začne hovoriť o ťažbe, väčšinou sú to negatívne informácie. Nik sa na ťažbu nepozrie z pohľadu, čo môže regiónu ponúknuť. Starostov obcí, v ktorých by sa mohlo ťažiť, vozili na exkurzie do Rakúska a ukazovali im, ako to funguje, čo obce z ťažby majú, ako prosperujú, že je tam aj turizmus, že ľudia sú spokojní. Ale len čo sa niečo o ťažbe povie na Slovensku, ľudia sa skôr hnevajú, že by mali v dedine iba špinu, neporiadok a zničené prostredie. Samozrejme, že keď sa informácia poskytne takto, všetci sú proti ťažbe, je to prirodzené.

Ľudia sú často nahnevaní, že nemajú dobrú prácu, žijú v chudobnej oblasti, prepadajú sa do depresií, no zároveň nechcú umožniť, aby sa mali trochu lepšie?

Je to smutné, lebo ložiská sú naozaj aj v oblastiach, ktorým by ťažba ekonomicky veľmi pomohla. V tomto Slovensko trochu zaostáva, hoci by nemuselo.


KTO ŤAŽÍ ZLATO

Na Slovensku je už len jedno miesto, kde sa ťaží ruda, v Hodruši-Hámroch v bani Rozália. Na internete sa dá nájsť informácia, že baňu prevádzkuje slovenská eseročka Slovenská banská, ktorú vlastnia piati ľudia, všetko Slováci. Podľa Finstatu mala vlani tržby 19,4 milióna eur, zisk 9,5 milióna a len na daniach zo zisku vlani zaplatila štátu 3 milióny eur. Podľa predvlaňajších údajov bola v kategórii firiem, ktoré zamestnávajú 100 až 149 ľudí. Firma vznikla v roku 1993 a od roku 1994 budovala v bani Starovšechsvätých komplex Hodrušské hlbiny – podzemný svet baníkov, ktorý sprístupnili turistom.


Poslať emailom
Diskusia ()
V údajne najvyššej obytnej budove na svete, ktorá vyrástla v New Yorku, stojí najdrahší byt 63 miliónov dolárov.

V New Yorku vyrástla najväčšia obytná budova na svete. To je ale výhľad a luxus!

Populárne články
Dosť bolo zahmlievania. Irina Shayk a Bradley Cooper to viac neskryjú

Dosť bolo zahmlievania. Irina Shayk a Bradley Cooper to viac neskryjú

Marek má dve krásne dcéry, ktoré mu robia veľkú radosť. Herectvo ich zatiaľ neláka.

Herec Marek Majeský: Nechcem si cez deti kompenzovať svoje túžby

Aj keď sú tunajší veľkí zamestnávatelia minulosťou, obyvatelia Vrbového to majú blízko za prácou v Piešťanoch, v Jaslovských Bohuniciach či v Trnave.

Slovenské mestečko so svetovou atrakciou: Miestna šikmá veža sa nakláňa takmer o meter!

Lisa Edelstein

Odvážna hviezda zo seriálu Dr. House: Pre zvieratá donaha!

V údajne najvyššej obytnej budove na svete, ktorá vyrástla v New Yorku, stojí najdrahší byt 63 miliónov dolárov.

V New Yorku vyrástla najväčšia obytná budova na svete. To je ale výhľad a luxus!

Vedeli ste

Pytagoras objavil a2 + b2 = c2.

Zobraziť viac
Diskusia