S prácou učiteľa skončil v úctyhodnom veku, keď mal 74 rokov. VOJTECH KÓSA (77) z Levíc učil celkovo 54 rokov a počas nich zažil spolu 27 ministrov školstva.

Ktorý z ministrov sa vám pozdával najviac?

Boli to ministri aj povereníci. Ťažko povedať, pretože poniektorí z nich ministrovali iba dva roky a boli nútení skončiť. Tak­že ani nestihli zavádzať do praxe zmeny. Ale v pamäti mi utkvel Milan Ftáčnik. Pozdáva sa mi súčasný minister. Zdá sa, že je dobrý manažér, hoci ho posmešne nazývali, že je kaderník, barbier. Ani najlepší lekár však nemusí byť dobrý riaditeľ nemocnice a platí to aj naopak.

FOTOGRAFIE K ROZHOVORU NÁJDETE V GALÉRII

Ako ste sa dostali k učiteľskému povolaniu?

Keď som bol štvrták na základnej škole, mali sme skvelého učiteľa, ktorý nás viedol k športu, okrem iného organizoval zaujímavé súťaže. Vďaka nemu ma začala baviť hlavne atletika, po strednej škole som sa prihlásil na fakultu telesnej výchovy. Neprijali ma pre nedostatok miest, chcel som rok počkať, ale otec ma „vyhnal“ na pedagogickú fakultu. Učil som telesnú výchovu a prírodopis. Mal som v živote veľké šťastie, že som viac ako pol storočia vykonával prácu, ktorá ma nesmierne bavila. Okrem učiteľovania som pôsobil ako metodik pre telesnú výchovu v okrese, pripravoval som plány výučby pre školy.

Rozhovor pokračuje na následujúcej strane

Diskusia