Niektorí odborníci ho preto hodnotia ako rojka.

Nemyslím si, že bol rojko. Bol presvedčený, že sa to dá reformovať a zachrániť. Mal víziu. Ale v danej chvíli bola nerealizovateľná.

Zaujímavá bola Gorbačovova snaha zbaviť Sovietsky zväz nadmerného alkoholizmu.

On sám bol v konzumácii alkoholu striedmy, napríklad na rozdiel od svojho predchodcu Leonida Iľjiča Brežneva, ktorý mal rád poľovačky, rýchle autá, ženy a alkohol. Krajina bola zdevastovaná nielen ekonomicky, ale aj spoločensky. Skracovala sa dĺžka ľudského života, stúpala detská úmrtnosť, počet rozvodov a samovrážd. Obrovské problémy v krajine sa premietali do života rodín, jednotlivcov, ľudia boli nešťastní, preto veľa pili. Gorbačov však proti tomu bojoval prvoplánovo, napríklad alkohol zdražel, ľudia, ktorí boli na verejnosti opití či konzumovali alkohol, boli postihovaní. Ale to neriešilo podstatu problému.

Gorbačov pochádzal z veľmi chudobných podmienok, narodil sa na slame, jeho strýkovia boli obeťou hladomoru. Do akej miery to ovplyvnilo jeho politické zmýšľanie?

Detstvo, mladosť a jeho kariéra neboli v sovietskej spoločnosti ničím výnimočné. Jeho generácia sa narodila do chudoby, stalinovského obdobia, veľkého teroru a hladomoru, potom prišla druhá svetová vojna, ktorá krajinu zdevastovala. Jeho generační druhovia mali podobný osud. Odlišoval sa iba tým, že keď nastúpil do najvyššej straníckej funkcie, mal na rozdiel od svojich predchodcov akademické vzdelanie. Pred ním mal akademické vzdelanie iba Vladimir Iľjič Lenin, Josif Vissarionovič Stalin čiastočne, keďže po niekoľkých rokoch ho vylúčili zo seminára. Chruščov či Brežnev boli jednoduchí ľudia.

Výnimočné však určite bolo jeho manželstvo. Raisa stála verne po jeho boku, na povrch sa nedostali žiadne romániky.

Gorbačov si veľmi starostlivo budoval imidž, hlavne na Západe, takže nevera neprichádzala do úvahy. Raisa bola jeho celoživotná láska, opora nielen v osobnom, ale aj v politickom živote. Práve vďaka nej mal kontakty so sovietskymi sociológmi. Pomohla mu preniknúť do sovietskej intelektuálnej a vedeckej sféry. Malo to vplyv na jeho politiku perestrojky a glasnosti. Jej smrť ho zasiahla a veľmi trpel. Dopĺňali sa a boli na rovnakej intelektuálnej úrovni. Raisa nebola typ ženy, ktorá by ho doma čakala s večerou. Výrazným spôsobom sa podieľala na jeho politickom formovaní a jeho politických krokoch.

Rozhovor pokračuje na následujúcej strane 

Diskusia