Matej Drlička (46) je po nečakanom konci v Slovenskom národnom divadle pripravený o funkciu generálneho riaditeľa znovu zabojovať.

Začnem trošku bilančne. Rozhovor sme spolu robili v čase, keď ste sa dostali do funkcie generálneho riaditeľa SND, hovorili ste o svojich plánoch, o náročnom koronovom roku nedostatku financií, s ktorým sa SND potýka. Zaujíma ma, čo sa vám z nastavených plánov a zmien podarilo uskutočniť. Aké zmeny ste ešte plánovali zaviesť, ale už ste to nestihli?

Rozsah tohto rozhovoru neumožňuje vymenovať všetky zmeny a reformy, ktoré sa nám za 22 uplynulých mesiacov podarilo v SND realizovať, ale spomeniem aspoň tie najvýznamnejšie. Od prvých týždňov sme sa venovali spusteniu procesov vedúcich k rekonštrukcii historickej budovy SND. Tesne pred mojím odchodom sme stihli odovzdať nášmu zriaďovateľovi kľúčový viac ako 200-stranový technicko-ekonomický analytický dokument s názvom štúdia uskutočniteľnosti, ktorý je základným predpokladom úspešnej rekonštrukcie. Ministerstvo financií tento materiál prijalo bez zásadných pripomienok a to znamená, že sa môže pripraviť architektonická súťaž a súťaž na projektanta. Akciou podobného významu bola nami pripravovaná rekonštrukcia umelecko-dekoračných dielní na Mliekarenskej ulici v Bratislave, ktorá je vo vysokom štádiu príprav, a pokiaľ sa jej nebude niekto venovať, SND príde o zdroje dostupné z plánu obnovy. Podarilo sa nám realizovať niekoľko významných investičných a kapitálových projektov, ktoré riešili technicky zastarané divadelné technológie v novej budove na Pribinovej ulici. Významným míľnikom bolo spustenie vlastného rezervačno-predajného systému, takzvaného ticketingu.

SND sa počas nášho pôsobenia otvorilo svetu a stalo sa súčasťou medzinárodných aj domácich platforiem a združení, ktoré už v krátkom čase začali prinášať výsledky. Získali sme pre SND nových partnerov a sponzorov. Obrovský počet projektov sa realizoval na úrovni obchodu a komunikácie, vďaka ktorým sa nám podarilo dosiahnuť čísla návštevnosti, ktoré prekonali aj predkovidové roky. Osobitú pozornosť sme venovali rodinám a detskému divákovi. Zaviedli sme detský divadelný pas, rodinné zľavy, spustili projekty Divadlo pre všetky deti, Veľká divadelná prespávačka a mnohé ďalšie. V oblasti tvorby sme popri aktuálnych premiérach pripravili dramaturgické plány na najbližšie sezóny a v prípade opery sme spustili dva medzinárodné koprodukčné projekty.

Ešte sa pristavím pri kovide, respektíve pokovidovovom období a znovunaštartovaní divadla. Ako hodnotíte toto obdobie z manažérskeho hľadiska?

Viac ako polovica nášho pôsobenia bola zásadne ovplyvnená kovidom, takže mnohé naše manažérske rozhodnutia sa týkali práve zvládnutia kovidovej krízy a obnovenia umeleckej prevádzky. Hodnotím to ako mimoriadne náročné obdobie, z ktorého sme vyšli víťazne. Naše sály sa začali zapĺňať relatívne rýchlo po zrušení vládnych obmedzení a za tento september a október, čo boli vlastne naše prvé nekovidové mesiace, sme dosiahli vyššie tržby z predaja vstupeniek ako v rokoch 2018 a 2019.

VIAC FOTIEK K ČLÁNKU SI POZRITE V GALÉRII...

Činoherní herci, ktorí vám na tlačovej konferencii v SND vyjadrili podporu, uviedli, že ste v divadle nastavili viaceré ozdravné procesy. Ktoré to sú?

Sú to primárne procesy súvisiace s financiami a hospodárením. SND je kolos fungujúci v troch obrovských budovách v centre hlavného mesta a zamestnávajúci viac ako 830 zamestnancov. Ešte počas prvého roka sme sprísnili pravidlá finančnej kontroly a prijali niekoľko náročných efektivizačných opatrení. Jedným z nich bolo prepúšťanie. Každú z prevádzok sme podrobili tvrdej analýze a skúmali sme zmysluplnosť každého vynaloženého eura. Realizovali sme množstvo personálnych zmien s cieľom zvýšiť umeleckú aj manažérsku kvalitu. Upravili alebo vytvorili sme niekoľko interných smerníc, ktoré regulujú tok financií vnútri divadla. Pripravili sme predvídateľné rozpočty na celé naše plánované funkčné obdobie, aby bolo jasné, koľko SND reálne stojí a koľko bude stáť. Vďaka týmto opatreniam sa nám podarilo zabezpečiť na rok 2023 historicky najvyšší rozpočet SND. Skrátka a dobre, napriek náročnému kovidovému obdobiu, keď naše sály boli väčšinou zatvorené, sme dostali SND do dobrej kondície a táto stabilita sa prejavovala aj v dennodennej operatíve. V SND vládol pokoj na prácu a dobrá nálada. Na záver si dovolím dodať, že na tlačovej konferencii podporili náš manažment nielen herečky a herci z činohry, ale aj kolegyne a kolegovia zo všetkých úsekov SND vrátane opery, baletu, administratívy, techniky a umelecko-dekoračných dielní.

Na tlačovej konferencii sa zaňho po jeho odvolaní ministerkou kultúry postavilo mnoho zamestnancov.
Zdroj: MICHAL SMRČOK

Ako je už verejne známe, na konferencii v Budapešti ste sa vyjadrili ironicky na adresu našich politikov. To sa dostalo na verejnosť a ako reakciu na to ste svoju funkciu sám ponúkli ministerke kultúry. Nebolo to s odstupom času podľa vás unáhlené riešenie?

Svoje sarkastické a neuvážené vyjadrenie v Budapešti ľutujem. Následné rozhodnutie ponúknuť demisiu neľutujem a nepovažujem ho za unáhlené. Myslím si, že je správne uznať si chybu a prijať za ňu zodpovednosť.

Rátali ste s tým, že sa to môže skončiť tak, ako sa to napokon skončilo, teda že o funkciu prídete?

Áno, pochopiteľne.

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane...

Diskusia