Z radov polície odchádza z roka na rok čoraz viac ľudí. Aj na túto tému sa rozprávame s predsedom Odborového zväzu polície v Slovenskej republike PAVLOM PARAČKOM (49).

V prípade tohto rozhovoru ste trvali na osobnom stretnutí. Neobávate sa nákazy?

Myslím si, že by sme v rámci možností mali žiť čo najnormálnejšie a nepodliehať panickému strachu. Na druhej strane je nutné dodržiavať všetky opatrenia, aby sme eliminovali riziko nákazy. V kancelárii nosíme respirátory, pravidelne vetráme.

Práca z domu, ak to dovoľuje povaha povolania, je však pre kovid už povinná.

Aj my sme chvíľu pracovali z domu, ale nedá sa to. Táto agenda si vyžaduje každodenný osobný prístup a nedá sa ani časovo a priestorovo ohraničiť. Aktuálne máme na stole pripomienkové konania k rôznym dôležitým materiálom, musíme vyzbierať pripomienky aj od našich členov, spracovať ich a odovzdať v stanovenom termíne.

FOTOGRAFIE K ROZHOVORU NÁJDETE V GALÉRII

Ako je to s kovidom v policajných radoch?

Veľa kolegov sme mali a stále máme chorých. Dve obvodné oddelenia PZ boli zatvorené, a to v Spišskej Starej Vsi a v Trenčianskych Tepliciach. Služby v týchto obvodoch museli vykonávať kolegovia zo susedných regiónov. Niektorí chorí kolegovia boli hospitalizovaní. Z našich radov nám zomrel aj jeden kolega z operačného strediska na Krajskom riaditeľstve v Bratislave. Mal iba 40 rokov.

Aké nálady vládnu v zbore? Polícia už roky zaznamenáva nízku dôveryhodnosť. Dnes musia na dôvažok policajti vyrubovať pokuty, ak niekto nemá prekrytú tvár. Ľudia sú nervózni, frustrovaní...

Sociálne siete sú plné fám o neľudských policajtoch. Tí však v prvom rade ľuďom dohovárajú. Ak je niekto slušný a rešpektuje upozornenie, policajti nemajú dôvod byť represívni. Všetko je o ľuďoch, so slušným prístupom vždy a všade uspejete skôr ako s arogantnosťou. Časy sú náročné na psychiku, pandémia trvá príliš dlho. Ale aj policajti sú v prvom rade ľudia a práve oni boli a sú najohrozenejší. Zvlášť v prvej vlne to bolo náročné. Slovensko žilo v strachu, z najpostihnutejších krajín k nám prichádzali správy, aký je nový vírus nebezpečný. Policajti zabezpečovali všetky strategické akcie. Spomeniem iba prevoz repatriantov a ich ubytovanie v našich zariadeniach. A potom uzatvorenie rómskych osád...

Policajti museli zabezpečiť miestnym Rómom kompletný servis počnúc potravinami. Treba mať na zreteli, že v osadách kulminovali emócie a práve policajti museli upokojovať situáciu, pretože miestni ich poznajú, policajti u nich majú autoritu. Práve oni museli nervóznym Rómom vysvetľovať, prečo nemôžu ísť za pásku. Aj nočné služby za páskou vykonávali policajti. Celé kolektívy našich kolegov sa báli ísť domov, aby nenakazili svoju rodinu, napríklad v Krompachoch a Spišských Vlachoch si prenajali chaty a tam za ten čas bývali. Nikto túto situáciu nezneužil tým spôsobom, že by maródoval a podobne. Nadriadení z týchto regiónov nám hlásili, že nebyť súdržnosti policajtov, ťažko by túto situáciu zvládli.

Rozhovor pokračuje na následujúcej strane

Diskusia