Slovenská vláda prijala pred šiestimi rokmi na obdobie rokov 2014 – 2020 akčný plán Národného lesníckeho programu SR. Ministerka Gabriela Matečná, zodpovedná za jeho plnenie, tvrdí, že všetko z tohto programu sa plní, a preto nespokojní lesníci klopú na otvorené dvere.

Myslím si, že akčný plán vlády je dobre spracovaný, napriek tomu má jednú obrovskú chybu: neplní sa.
 

Pani ministerka Matečná tvrdí niečo iné, no pravda je, že vláda dodnes nepredložila verejnosti podrobný odpočet jeho doterajšieho plnenia. Keby to urobila, hneď by sme vedeli, či sa plní alebo ostal len na parádnom papieri.

Vo svojej výzve adresovanej predstaviteľom štátu a politikom považujete hospodárenie v lesoch blízke prírode za najvyššiu prioritu spojenú s modernou správou lesov a krajiny. Chápu to tak aj politici zodpovední za chod štátu a jeho orgánov alebo sa s vaším pohľadom na lesy nestotožňujú?

V lesoch by sa určite hospodárilo zodpovednejšie a efektívnejšie, keby sa hospodárenie blízke prírode povýšilo na základnú stratégiu štátu s puncom najvyššej spoločenskej naliehavosti.

Pojem hospodárenie blízke prírode v slovenskej legislatíve donedávna neexistoval, hoci jeho definíciu slovenský výbor Pro Silva Slovakia prijal už dávnejšie.

Pred niekoľkými týždňami však došlo k historickému zlomu, keď parlament prijal dva veľmi dôležité zákony pre správu krajiny – zákon o lesoch a zákon o ochrane prírody a krajiny.

Tieto zákony už definujú pojem hospodárenie blízke prírode a tak ho vnášajú aj do praxe. Možno povedať, že vďaka týmto zákonom lesníci a ochranári dospeli k spoločnému konsenzu a vzájomnej akceptácii.

Pri oceňovaní hodnoty lesov sa berie do úvahy len ich funkcia producenta dreva. Nie je to chyba, keď sa aj takýmto spôsobom bagatelizujú ďalšie dôležité funkcie lesa?

Je to dokonca veľká chyba. Treba si uvedomiť, že takmer celé lesné hospodárstvo sa financuje z predaja dreva, čo je v prípade turbulencií cien na trhu s drevom veľký problém.

Zabezpečiť kvalitnú pracovnú silu, spoľahlivú techniku, jej prevádzku a údržbu je z nízkych tržieb za drevnú hmotu takmer nemožné.

Pretože sa vôbec neberú do úvahy aj ďalšie, nemenej dôležité funkcie lesa, ako je vytváranie zdrojov pitnej vody, tvorba a ochrana pôdy, filtrácia vzduchu, protipovodňová ochrana, rekreačný potenciál, zmierňovanie rizika pádu lavíny, bohatá ponuka lesných plodín.

Pre oceňovanie komplexnej produkcie lesa sú pritom k dispozícii vedecké práce viacerých lesníckych kapacít, napríklad Františka Papánka, Dušana Zachara, Vladimíra Čabouna.

Ako štedro dnes lesy finančne podporuje štát či dotácie z Európskej únie?

Poľnohospodárstvo dostáva ročne finančnú podporu vo výške 1,3 miliardy eur, ale na podporu lesného hospodárstva sa vynakladá len zanedbateľný zlomok z tejto sumy, hoci lesný pôdny fond zaberá 42 percent výmery Slovenska.

Dom vyzerá navonok obyčajne, vnútri však ukrýva plechovkové kráľovstvo.

Nebudete veriť vlastným očiam! Dom vyzdobený plechovkami od piva vyzerá úžasne

Populárne články
Pre chorého brata je oporou.

Po problémoch v manželstve herca SVÄŤA MALACHOVSKÉHO zasiahla bratova diagnóza

Spolupacientka na chemoterapii Marianne požičala pre zábavu blond parochňu, hoci pred liečbou mala tmavé vlasy.

Rakovina prsníka ju takmer zabila: Marianna žije s metastázami po celom tele

Ilustračná snímka

Zvláštne miesto. Cítiť z neho pokoj, no zároveň nevysvetliteľnú záhadu, akej inde niet...

Diana a Charles

PRINCEZNÁ DIANA bola najkrajšia! Chirurg tvrdí, že má dôkaz

Celý život strávil po boku manželky Dariny, bývalej letušky, s ktorou mali tri deti.

Stano Dančiak miloval jednu z prvých letušiek v Československu. Aký bol skutočne ich vzťah?

Ekobilancia avokáda je zdrvujúca. Je to pravda?

Ekobilancia avokáda je zdrvujúca. Je to pravda?

Zobraziť viac
Diskusia