Akým zázrakom sa podarilo toto drancovanie zastaviť? Lebo keby bolo týmto vražedným tempom pokračovalo ešte pár desaťročí, prírodné lesy by boli napokon z mapy slovenskej krajiny nadobro zmizli.

Mnoho ľudí netuší, že najväčšiu zásluhu na záchrane našich lesov pred úplným vydrancovaním má rakúsko-uhorská panovníčka Mária Terézia, ktorá tesne pred Vianocami 1769 uzákonila Tereziánsky lesný poriadok.

Ten do ťažby priniesol pravidlá, nariadil obnovu a ochranu lesov. Možno vás to prekvapí, ale mnoho prvkov z tereziánskeho predpisu sa uplatňuje dodnes.

Lesné hospodárstvo nevzniklo preto, aby sa stalo nástrojom na drancovanie lesov, ale ako reakcia Márie Terézie na žalostný stav lesov zničených banskou činnosťou.

Nepriniesla veľká snaha o zachovanie lesov aj negatíva a problémy, s ktorými zápasíme dodnes? Mám na mysli napríklad mohutnú výsadbu smrekov a iných nepôvodných druhov stromov na miestach, kde by sa prirodzene nevyskytovali.

Áno, máte pravdu, zakladanie rovnovekých a rovnorodých porastov – monokultúr – na holoruboch nebolo šťastné riešenie, lebo ich stabilita a odolnosť proti širokému spektru škodlivých činiteľov je veľmi nízka.

Tieto porasty často poškodzujú víchrice, sneh, podkôrny hmyz. Vznikajú tak rozsiahle kalamitné plochy na obrovských výmerách. Poznáme ich z Liptova, Oravy, Kysúc, zo Spiša, z Gemera či Horehronia.

Pravda, v tej dobe bolo umelé vysádzanie smreka pre našich predkov mimoriadne dôležité. Pomerne rýchlo rástol a poskytoval kvalitnú drevnú surovinu. Vtedajší lesníci skrátka robili, čo mohli a vedeli, lesnatosť Slovenska pozdvihli na dnešných 42 percent.

Lesy nad Veľkým Folkmarom núkajú turistom čarovné zákutia.
Lesy nad Veľkým Folkmarom núkajú turistom čarovné zákutia.
Zdroj: Peter Ličák

V obecných lesoch Veľkého Folkmara uplatňujete takzvané výberkové a prírode blízke hospodárenie. Znamená to, že lesy len chránite a obnovujete výsadbou, ale neťažíte?

Samozrejme, že ťažíme, ale bez vytvárania holín. Využívame pri tom overené skúsenosti z niektorých slovenských i zahraničných lesov starých aj vyše 200 rokov. A hospodárime s prihliadaním na všetky zákonitosti a potreby prírodného lesa.

Ťažíme predovšetkým choré a nekvalitné stromy. Tie kvalitné pestujeme tak dlho, kým nedosiahnu určitú hrúbku kmeňa, a potom ich jednotlivo, nie plošne, vyťažíme.

Vždy v lese necháme aj dosť stromov na prirodzené dožitie a rozpad. Inými slovami, pri výberkovej ťažbe pre nás nie je rozhodujúci vek stromu, ale hrúbka jeho kmeňa. Lebo niekedy ani storočný strom nemusí mať dosť drevnej hmoty.

Môže aj laik spoznať, že je na prechádzke v lese, v ktorom sa hospodári spôsobom blízkym prírode? Alebo to vidia len oči lesníkov?

Je dosť ľahké identifikovať les, v ktorom sa hospodári spôsobom blízkym prírode – nemá súvislé odlesnené plochy.

Také lesy tvoria aj staré, veľmi hrubé stromy, aj mladé, tenké stromy a malé stromčeky. Žiaľ, takýchto lesov je na Slovensku žalostne málo, dúfam, že iba zatiaľ.

Čo považujete za najväčší prínos takého hospodárenia?

Málo holín a veľa stromov. Tieto lesy nepretržite plnia produkčnú funkciu, chránia pôdu pred extrémnymi vplyvmi prebiehajúcich klimatických zmien, lepšie zadržiavajú vodu, dokážu regulovať klimatické rozdiely, a čo je najdôležitejšie, trvalo zachovávajú funkčný lesný ekosystém.

Ujal sa tento spôsob lesného hospodárenia aj inde vo svete?

Samozrejme. Už pred 30 rokmi vzniklo v Slovinsku významné medzinárodné hnutie Pro Silva Europe, dnes združuje lesníkov z 25 európskych krajín, ktorí hospodária v lesoch spôsobom blízkym prírode.

Slovensko je tam zastúpené pod značkou Pro Silva Slovakia. Okrem Európy sa k tejto koncepcii hlásia aj inštitúcie z Kanady, USA a Indie. Aj vďaka tomuto hnutiu nachádza hospodárenie blízke prírode čoraz viac priaznivcov u nás i vo svete.

Len ochutnať!

Nafukovacie nohavice či miniatúry jedla... Spestrite si deň poriadnou dávkou bizarností

Populárne články
Pre zobrazenie celého vtipu kliknite na obrázok.

Prinášame pondelkovú dávku humoru :) Zasmejte sa so Životom

Miroslav Žbirka

Fúúú... Tak to chce odvahu! MEKY ŽBIRKA poriadne riskuje

Ilustračné foto.Sponzorované

Nástraha pre začiatočníkov v pohybe? Tutoriály na internete

Diana Mórová

Herecká diva DIANA MÓROVÁ: Kto boli jej osudoví muži a prečo tak dlho tajila vzťah s Mokrým?

KAROL DUCHOŇ na snímke z roku 1979 so svojou mamou OĽGOU a dcéru DANKOU.

Krivda z detstva: Rodičia KAROLA DUCHOŇA museli atraktívny byt prenechať papalášom

Zatvorené fľaše kradnú priestor. Je to pravda?

Zatvorené fľaše kradnú priestor. Je to pravda?

Zobraziť viac
Diskusia