Na Slovensku každý rok ochorie 630 žien na rakovinu krčka maternice asi 230 z nich umiera. Gynekológ MUDr. ERIK KÚDELA však tvrdí, že na toto ochorenie by nemusela umrieť žiadna žena.

Kto je MUDr. Erik Kúdela?
Doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD., je zástupcom prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a Univerzitnej nemocnice v Martine. Je odborníkom vo výskume HPV, cervikálnych prekanceróz a rakoviny krčka maternice, zároveň vedie úspešnú online poradňu o onkoprevencii na nierakovine.sk.

Rakovine krčka maternice sa naozaj dá predísť?

Áno, táto choroba by vôbec nemusela existovať. Rakovina krčka maternice je spojená s ľudským papilomavírusom, inak povedané HPV vírusom. Tento príčinný vzťah je ešte silnejší ako vzťah medzi rakovinou pľúc a fajčením. Až 99,7 percenta prípadov tohto ochorenia spôsobuje práve vírusová infekcia niekoľkými typmi vysokorizikového HPV vírusu. Rakovina krčka maternice je teda jedno z mála onkologických ochorení, ktorého presnú príčinu poznáme. A ak poznáme príčinu, vieme účinne zakročiť. Je to jediné onkologické ochorenie, ktorému sa dnes dá úplne predísť kombináciou dvoch nástrojov. Ide o vakcináciu a pravidelný skríning vyšetrením steru z krčka maternice počas opakovaných preventívnych gynekologických vyšetrení. Očkovanie je dostupné od roku 2006 a cytologický skríning funguje už od 50. rokov dvadsiateho storočia. Krčok maternice je ľahko dostupný, cytologické vyšetrenie krčka maternice je nebolestivé a ster z krčka nám vie veľa povedať o tom, čo sa na jeho povrchu deje.

Ako dlho trvá, kým sa na krčku maternice prejavia vplyvom pôsobenia HPV vírusu rakovinové zmeny?

Karcinogénny proces, ktorý je spojený s HPV, je dlhodobý. Nehovoríme o týždňoch ani mesiacoch. Sú to roky alebo až desiatky rokov, kým sa z infekcie HPV vyvinie onkologické ochorenie. V prípade prekanceróz, teda predrakovinových stavov, môžeme hovoriť o niekoľkých rokoch, prípadne mesiacoch, kým nastanú ľahké dysplastické zmeny. Onkologické ochorenie je však spojené s časovým intervalom minimálne 10 až 15 rokov.

To znamená, že je dosť času, aby bolo možné na túto infekciu prísť a zakročiť. Prečo je to potom na Slovensku druhé najčastejšie nádorové ochorenie u žien?

Cytologický skríning má veľký význam. Netreba ho robiť každý mesiac, skríningový interval je každé tri roky, je to dané zákonom. Kontrolovanie krčka je teda dostatočne časté, aby sa zabránilo vzniku onkologického ochorenia. Na Slovensku však na tieto preventívne prehliadky chodí len asi tretina žien, čo je veľmi málo. Mnohé prídu ku gynekológovi aj po desiatich rokoch alebo až vtedy, keď majú vážne ťažkosti. Ročne sa urobí na Slovensku zhruba len 700 000 cytologických sterov. Máme aj skupinu žien, ktoré ku gynekológovi nechodia vôbec, a tie tvoria veľkú časť pacientok s rakovinou krčka maternice.

Ako sa dá zistiť, že žena má HPV infekciu?

Veľa žien o tejto infekcii ani nevie. Viac ako 80 percent žien sa však s HPV vírusom stretne,
keďže je to najčastejšia pohlavne prenosná choroba. Najviac postihnutá je populácia mladých žien od 18 do 30 rokov, kde HPV infekciu nájdeme u každej tretej ženy. Premorenosť je teda veľká, samotný výskyt rakoviny krčka maternice je však v pomere k počtu infekcií nízky.

Článok pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia