MUDr. ELENA PROKOPOVÁ je hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre primárnu pediatriu. Tvrdí, že tretia vlna pandémie bude pre pediatrov znamenať ešte viac pacientov.

Keď pred pár rokmi vážne ochorela mama mojej kamarátky, ktorá robila pediatričku na Záhorí, dlho nemohli nájsť za ňu náhradu. Aká je situácia s pediatrami teraz?

Na Slovensku aktuálne máme približne 1 056 ambulancií, pracuje v nich 1 300 lekárov. Až 47 percent z nich v dôchodkovom veku, teda majú 63 rokov a viac. Čiže takmer polovica pediatrov na Slovensku by sa mohla zajtra zobrať a odísť do dôchodku. Aktuálne chýba vyše sto detských lekárov a bude sa to zhoršovať.

Ak pediatri chýbajú, tí ostatní sú logicky preťažení. Aká je momentálne situácia v detských ambulanciách?

Aktuálne je extrémne zložitá. Ak sa druhá vlna týkala najmä dospelých ľudí a sprevádzal ju nápor na ambulancie všeobecných lekárov, táto tretia vlna sa týka najmä nás pediatrov. Všeobecní lekári môžu v súčasnosti aspoň čiastočne triediť pacientov. Môžu si osobitne zobrať očkovaných zdravých, očkovaných chorých, neočkovaných testovaných či netestovaných a podozrivých z ochorenia a zariadiť si to tak, aby nedochádzalo k vzájomnému ohrozeniu pacientov a ohrozeniu personálu.

Duševné zdravie a deti v predškolskom veku

Nezabúdajte, že aj malé deti vnímajú strach, smútok a neistotu a môžu mať vážne problémy sa s nimi vyrovnať. Pozorujte, pýtajte sa a buďte prítomní pri svojich deťoch. Malé deti nemusia vedieť vyjadriť svoje pocity, ale všímajte si zmeny v ich správaní a vývoji. Prejavy stresu sú u detí rôzne, ale majú niektoré spoločné znaky. Buďte opatrní najmä vtedy, ak sa vyskytnú tieto príznaky:

 

  • Dieťa prestane napredovať vo vývoji – stráca zručnosti, ktoré už  malo.
  • Dieťa častejšie a bezdôvodne plače, ťažko sa upokojí, je predráždené   a precitlivené.
  • Nepokojný spánok.
  • Novovzniknuté pomočovanie.
  • Problémy s kŕmením – nezvyčajná prieberčivosť, sklon k zápche  alebo riedkej stolici, bolesti brucha.
  • Náhle výrazné vypadávanie vlasov, najčastejšie ložiskové.

 

Kontaktujte svojho primárneho pediatra, ktorý zhodnotí stav vášho dieťaťa a určí ďalší postup.

 

Ak má vaše dieťa výrazné zmeny v správaní, najmä niektorý z nasledujúcich príznakov:

 

  • Zhoršená úzkosť pri odlúčení od rodičov, utiahnutosť, nezáujem o nové podnety.
  • Nové prejavy vzdoru – intenzívne záchvaty zlosti, odmietanie  bežných činností.
  • Požadovačné správanie a zjavná nemožnosť uspokojiť jeho požia- davky.
  • Objavenie tém ako choroba, konflikt, agresivita či smrť v hrách.

 

Kontaktujte svojho primárneho pediatra čo najskôr alebo vyhľadajte odbornú pomoc.

To sa však pri deťoch do dvanásť rokov nedá. Ako to detskí lekári riešia?

Presne tak, nedá sa to. Pracujeme s obrovským spektrom detí. Prvou skupinou sú novorodenci a bábätká. Tie prichádzajú, samozrejme, s rodičmi, ktorí môžu byť očkovaní aj neočkovaní, dokonca aj príznakoví. Pre pediatrov to však nie sú priamo ich pacienti a nemajú na nich veľký dosah. Bábätká musíme vidieť, pretože majú poradne i povinné očkovania a starostlivosť v tomto veku je nesmierne dôležitá. Potom do ambulancií prichádzajú choré deti do dvanásť rokov, ktoré nemôžu byť očkované proti covidu-19 a navštevujú kolektív, škôlku aj školu. A máme aj staršie choré deti, ktoré síce očkované môžu byť, no majú príznaky. V tomto období, keď sa po dlhom lockdowne a prázdninách konečne začala škola, máme extrémne veľa rôznych respiračných infekcií. Navyše už opäť neplatí to, čo rodičov „naučili“ dva roky pandémie. Znovu sa chodí k pediatrovi aj s bežnými soplíkmi a ľahkými stavmi.

Článok pokračuje na ďalšej strane.

Diskusia