Historik MARTIN KONEČNÝ (40) mapuje málo známe vojnové udalosti na Slovensku. Záujem o jeho prácu prejavil všestranne nadaný umelec a česká žijúca legenda Jiří Suchý.

V roku 2021 si svet pripomenul jubilejných 150 rokov od vzniku nemeckého cisárstva (1871). Armáda nemeckého cisára Viliama II. sa na krátke obdobie dostala aj do oblasti severovýchodných okresov súčasnej Slovenskej republiky, kde pomohla rakúsko-uhorským útvarom zastaviť príval ruských vojsk.

Ako odborník ste knižne spracovali nasadenie nemeckých vojakov na Slovensku počas prvej svetovej vojny. Čo vás k tomu viedlo?
Pôsobenie nemeckej armády na Slovensku na jar roku 1915 nebolo doteraz prioritou slovenskej, ale ani československej historiografie. V medzivojnovom období boli v popredí výskumu boje československých legionárov. Po druhej svetovej vojne bolo bádanie o pôsobení Slovákov a Čechov v rakúsko-uhorských uniformách bojujúcich proti bratskému slovanskému Rusku v podstate tabu. Nová kapitola sa otvorila až po roku 1989, ale drvivá väčšina našich historikov sa orientovala a stále sa orientuje na štúdium rakúsko-uhorskej armády.

Rozhovor pokračuje na nasledujúcej strane

Diskusia