MUDr. MÁRIA TURZOVÁ je jedna z viacerých lekárov, ktorí pracujú v ambulancii špecializovanej na liečbu dlhodobého kovidu v NsP Nové Zámky. Hovorí, že mnohí pacienti trpia príznakmi bez zlepšenia celé mesiace a ich zariadenie berú ako svoju poslednú nádej.

Koľko pacientov vyšetríte v ambulancii na liečbu dlhodobého kovidu?

Pracujeme tri dni v týždni po dve hodiny, na každý deň dokážeme objednať štyroch pacientov. Týždenne ich je teda dvanásť a mesačne 48. Niektorých pacientov, u ktorých je diagnostika náročnejšia, hospitalizujeme na neurologickej klinike.

Čo je najčastejšie dôvodom, prečo sú hospitalizovaní?

Najčastejšie sú to pacienti, ktorí buď chodia do ambulancie opakovane, alebo ich ťažkosti sú také rôznorodé, že diagnostika si vyžaduje komplexnejšie vyšetrenia. Tých prijímame, aby to bolo pre nich jednoduchšie. Aby sme ich nemuseli posielať od dverí k dverám a mohli sme ich vyšetriť počas jednej hospitalizácie.

Ako sa vyvíja stav ľudí s dlhodobým kovidom z predchádzajúcich vĺn? Sú takí, ktorí sa u vás liečia dlho, prípadne sa vrátili na ďalšiu hospitalizáciu?

Niektorých pacientov si pozývame na kontrolu po ôsmich až desiatich týždňoch, aby sme zistili, ako sa majú. Opakovane hospitalizovaných pacientov sme nemali, ale viacerí chodia do ambulancie dlhší čas.

Zmenili sa nejako príznaky dlhodobého kovidu u pacientov, ktorí prekonali deltu a nie alfu? Prípadne objavili sa nové?

Ambulancia funguje od mája 2021. Spočiatku dominovali pacienti s respiračnými a kardiovaskulárnymi ťažkosťami, ako je dýchavičnosť a zadýchavanie pri fyzickej námahe, diskomfort na hrudníku, búšenie srdca, nevyrovnané hodnoty tlaku krvi. Veľmi často sme spolupracovali s internistami. Následne pribudli pacienti s psychickými ťažkosťami – s depresiami, úzkostnými stavmi, poruchami spánku, poruchami sústredenia. Boli to často mladí pacienti v produktívnom veku, ktorí boli dlhodobo na PN a naozaj neboli schopní pracovať. Od začiatku sa však stretávame s množstvom pacientov, ktorí trpia extrémnou únavou. Aktuálne mám pocit, že je viac pacientov s bolesťami kĺbov, so svalovou slabosťou, tí často končia aj u nás na oddelení. V týchto prípadoch musíme určiť, či nejde o niektoré systémové autoimunitné ochorenie.

Aký priebeh kovidu mali títo pacienti?

Z mojej skúsenosti vyplýva, že pacienti s prevládajúcimi respiračnými a kardiovaskulárnymi ťažkosťami mali zvyčajne stredne ťažký až ťažký priebeh, mnohí museli byť hospitalizovaní počas akútnej fázy infekcie. Druhá skupina pacientov, u ktorých prevládali psychické problémy a únavový syndróm, boli však prevažne mladí, pôvodne zdraví ľudia, ktorí nemali ťažký priebeh infekcie. Boli to pacienti s ľahkým priebehom kovidu, s teplotou, kašľom, preliečení doma.

Celý rozhovor nájdete v aktuálnom vydaní týždenníka Život č.9/2022.

Diskusia